Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka dění v nymburské nemocnici monitoruje. „Krajský úřad provede v souvislosti s předmětnou kauzou kontrolu personálního zajištění v nymburské nemocnici. Od vedení nymburské nemocnice očekáváme a budeme namátkově kontrolovat přijetí takových opatření, která budou garantovat dostatečné personální zajištění všech pracovišť, nejen interního oddělení," uvedl Kupka.

Čtěte také: Za smrt pacienta a falšování padly podmínky

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová konstatovala, že zmiňovanou kauzou se ministerstvo bude i nadále zabývat v rámci kontroly. „Po pravomocném rozhodnutí soudu a uplynutí stanovené 15denní lhůty k oznámení skutečností, které mohou být důvodem pro pozastavení, změnu, zrušení nebo zánik oprávnění, bude ministerstvo v součinnosti s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami žádat předložení personálního zabezpečení zdravotních služeb," uvedla Čechová.

Jen špička ledovce?

Prezident České lékařské komory Milan Kubek kauzu sleduje také a považuje jí za špičku ledovce problémů s personálním zajištěním nemocnic. „Krajské úřady i ministerstvo zdravotnictví nám brání provést audity, protože jsou si vědomy celé situace. Je pro ně pohodlnější veřejnosti lhát a zakrývat skutečný stav věcí. My za dané situace nemůžeme garantovat bezpečnost lékařské péče, protože víme, že vyhláška o personálním obsazení je plošně porušována i v dalších zdravotnických zařízeních," řekl Kubek.

Podle jeho slov je ke změně nutná novela zákona o zdravotních službách, kterou údajně sliboval předchozí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ale nikdy ji nepředložil.

Čtěte také: Zavřít či nezavřít internu? Diskuze zazněla u soudu

Zpět k nymburské kauze. Krajský úřad se vyjádřil i ke kontrolám, které v nemocnici probíhaly v minulosti. „Zatím poslední fyzická kontrola Nemocnice Nymburk proběhla v roce 2014, konkrétně na lůžkovém oddělení gynekologie a porodnictví, kde nebyly shledány žádné nedostatky v souvislosti s plněním podmínek personálního vybavení. Od roku 2010 do dnešního dne evidujeme celkem 6 stížností souvisejících s poskytnutou zdravotní péčí v dané nemocnici. Žádná se netýkala chodu interního oddělení a žádná nebyla vyhodnocena jako důvodná," uvedl náměstek hejtmanky Martin Kupka.

Uvedl také, že všichni poskytovatelé lůžkové zdravotní péče zasílají na kraj půlroční statistiky s konkrétními údaji o počtu lůžek a zaměstnanců. Tedy detailní informace o personálním zajištění poskytované péče. „Ze statistiky Nemocnice Nymburk zaslané za 2. pololetí 2016 nevyplývaly žádné signály o neplnění požadavků na personál tak, jak ukládá vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb," doplnil Kupka.

Čtěte také: KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?