Projekty, které v Nymburce financuje kraj, připomíná nymburský radní a současně i náměstek hejtmanky Miloš Petera. „Jednou z aktuálně probíhajících je výstavba kruhových objezdů na Boleslavské třídě a už skončená oprava mostků přes Malé a Velké Valy. Dále Vlastivědné muzeum, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, prochází od loňského roku rozsáhlou rekonstrukcí. Zelenou máme na akci půdní vestavby nových učeben na Střední zdravotnické škole, následovat bude dostavba na Základní umělecké škole B. M. Černohorského. Do konce června vybereme zhotovitele projektové dokumentace na novou lávku přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem,“ vyjmenoval aktuální krajské projekty v Nymburce náměstek hejtmanky.

Školy se dočkají nových učeben

Střední zdravotnickou školu čeká provedení stavebních úprav v podkrovní části budovy v předpokládané částce 11,7 milionu korun. Škola by měla díky této investici navýšit kapacitu učeben a získat nové sociální zařízení. Nyní jsou hodnoceny podané nabídky a předpokládaný termín zahájení stavby je plánován na konec letošního roku. Současně se buduje nový výtah, v celkové hodnotě 1,7 milionu korun, který by měl být dokončen a předán do konce letních prázdnin.

Stejně tak Základní umělecká škola B. M. Černohorského se dočká v následujících měsících nových učeben a sociálního zázemí. Přestavbou půdních prostor se navýší kapacita školy pro výuku jednotlivých předmětů. Cena díla se pohybuje kolem 7,4 milionů korun.

V dubnu letošního roku byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem, který dokončí započatou rekonstrukci sportovní haly Bios u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště. Projekt v ceně přes 38 milionů korun je financován Středočeským krajem za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Stavba přístaviště

Ředitelství vodních cest plánuje už od podzimu stavbu přístaviště, na které je již připravena projektová dokumentace. Projekt by měl být spolufinancován ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury, a to v celkové výši 21,8 milionu korun. Současně vedení města jedná se Středočeským krajem o dotaci na úpravu prostoru mezi ulicemi Na Přístavě po ulici Na Fortně.

Rada Středočeského kraje i pro letošní rok schválila dotaci 2 miliony korun na provoz městského přívozu. Projektová příprava začala u nové lávky přes Labe, která by měla sloužit jak pěším, tak cyklistům. Propojovat by měla oba břehy řeky v místě obcí Kostomlaty nad Labem a Hradištko u Sadské. Náklady na přípravu projektové dokumentace jsou předpokládány v řádu 2 milionů korun.