Do 3. dubna mají případní zájemci o přerovský zámek čas na podání nabídek ceny Českému rozhlasu, který je majitelem nemovitosti. Krajští radní rozhodli, že kraj se výběrového řízení na koupi zámku zúčastní.

„Odhlasovali jsme podání nabídky do veřejného výběrového řízení na prodej zámku v Přerově nad Labem. Chtěli bychom vytvořit ucelenou prezentaci venkovského a šlechtického způsobu života, zámek totiž sousedí se skanzenem lidových staveb. Jejich spojením by vznikl 
v Evropě unikátní celek, který by jistě přispěl ke zvýšení návštěvnosti v našem kraji," řekl středočeský hejtman Miloš Petera.

Zahájení veřejného výběrového řízení na prodej zámku oznámil Český rozhlas 
23. února. Vyvolávací cena zmíněné nemovitosti je 21,8 milionů korun. Kolik kraj nabídne, zatím není jasné. „Protože probíhá řízení, nemůžeme samozřejmě říci, jakou cenu nabízíme, abychom soutěž neovlivňovali," doplnil středočeský radní pro kulturu 
a památkovou péči Zdeněk Štefek s tím, že kraj využije nabídnutou možnost prohlídnout si nemovitost, která 
by vedení kraje i odborníkům měla dát upřesňující informace o stavu objektu a nutných budoucích investicích 
a opravách. Dosavadní odhady jsou kolem 30 milionů korun.

Středočeský kraj usiloval 
o získání přerovského zámku už v letech 2009 až 2012. Osud zámku pak ovlivnil restituční spor s Československou církví husitskou. Po jeho dořešení obnovil v roce 2014 Český rozhlas snahy krásnou nemovitost prodat. Záměr odkoupení zámku schválila Rada kraje již v říjnu 2014, v prosinci pak schválila i koncepci využití zámku. V budoucnu by v interiérech mohla být expozice Polabského muzea.

Kraj se pokoušel získat zámek bezúplatným převodem, ale neúspěšně. Poté doporučoval, aby při výběru kupce rozhodovala nejen cena, ale 
i záměr využití zámku. Záměr kraje podle hejtmana Petery podporuje i přerovský obecní úřad a nabízí spolupráci, třeba při údržbě zelených ploch nebo parkoviště.

Veřejnoprávní instituce už objekt dlouhá léta nevyužívá 
a pouze hradí náklady spojené s jeho údržbou. „Český rozhlas se musí chovat jako řádný hospodář, a z tohoto důvodu musel na prodej zámku vyhlásit výběrové řízení. V rámci nabídek chceme být informováni i o záměru na budoucí využití zámku, které by mělo být důstojné a mělo by respektovat historický charakter objektu," řekl tiskový mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

K přerovskému zámku 
ze 14. století, zapsanému do seznamu kulturních památek, patří také objekt kastelána, klenutý cihlový sklep, garáž, zahradní domek a altán. Pozemky mají celkovou rozlohu 1,83 hektarů. Minimální prodejní cena je stanovena na 21 milionů 800 tisíc korun.