Komentovaný přepis z pera historika Františka Dudka je nadmíru zajímavou publikací, v níž se zájemce o naše novodobé dějiny dozví, na rozdíl od učebnicových příběhů, o pohnutém dějinném období z pohledu životního pěšáka. 

Knížka má název Životní příběh kováře a legionáře Bohuslava Suchánka, podtitul napoví ještě více: Proměny českého venkova v minulém století a osudy československých legionářů v Rusku v podání kováře a rolníka z obce Kouty u Poděbrad. 

„Suchánkovy paměti jsou jedinečné v tom, že zachycují celý dlouhý život člověka, který se narodil do posledních let habsburské monarchie, zažil první světovou válku včetně zajetí i života československých legionářů přes odboj za druhé větové války, nástup komunismu až po Husákovu normalizaci,“ vysvětluje editor knížky František Dudek. 

Bohuslav Suchánek měl jen základní vzdělání, ale na prostého venkovana byl nevšedně zvídavý, sečtělý a jako sokol od mládí vlastenecky orientovaný. Z toho pramenila jeho potřeba bojovat za svůj národ. Jeho svědectví o významných meznících naší a evropské historie je originální v tom, že je zachycuje očima obyčejného venkovského kováře, svobodomyslného furianta, který se nikdy nechtěl stát hrdinou a místo střílení do nepřátel raději koval v legii koně. S úsměvem dokázal například přiznat, že jízda na koni mu činila problémy, že měl potíže s plaváním a strach z výšek. Autorovy komentáře konkrétních situací jsou leckdy vtipné a přispívají ke čtivosti textu. Knížka má šanci zaujmout nejen odborníky, ale čtenáře z řad široké laické veřejnosti. Koneckonců právě těm je publikace, která vychází ke stému výročí bitvy u Zborova a vzniku čs. státu, určena.