Jak budou hlasovat klienti a stálí hosté v referendu pořádaném provozovatelem stylové kavárny, které má rozhodnout o kuřácké či nekuřácké budoucnosti podniku? Najdou se hlasy početnějších kuřáků, které pomohou odhlasovat zákaz kouření ve všech prostorách kavárny? Jaký postoj zaujmou provozovatelé hostinských zařízení?

Od července 2010 začne platit protikuřácký zákon, který zpřísňuje dosud platnou legislativu. Pouze co se týče restauračních zařízení (barů, kaváren atd.) zákon nehovoří jasně. Rozhodnutí, zda zařízení bude kuřácké nebo nekuřácké, nebo zda je v zařízení vyhrazený prostor pro kuřáky (nekuřáky) je zcela na vůli a rozhodnutí provozovatele.

Provozovateli zmíněné kavárny tato možnost nově vyplývající ze zákona vrtá hlavou a s postupem času se jeho rozhodnutí zdá čím dál více zamotané. Sám je kuřák, ale miluje vůni kávy a v dnešní situaci, kdy se v kavárně kouří, vůně cigaret přebíjí aroma čerstvě namleté kávy. Budou na stolech jeho vysněné provozovny popelníky dělat svíčkám společníka i nadále? Co s tím?

Přemýšlí nad sebou. Provozovat kavárnu bylo a je jeho snem i vášní. Nerad by se však dočkal dne, kdy mu lékař oznámí fatální plicní nesnáz. Jeden by mohl namítnout cosi o svobodné volbě výběru každého z nás. Pravda, nikdo jej nenutil provozovat tuto činnost. Každý má ale právo na takové pracovní prostředí, které neškodí jeho zdraví.

Rozhodl se proto pro neobvyklý krok, který spočívá v tom, že přizve klienty, stálé hosty i veřejnost, aby o budoucnosti milované provozovny rozhodli společně v jakémsi referendu. Jak diplomatické! Míč se rázem ocitá na druhé straně hřiště.

Pravděpodobnější se mi jeví možnost, že nejprve s rozhodnutím byl raz dva hotov, ale čím déle mu to tkvělo v mysli, tím víc celá záležitost nabobtnala.
Zdráhá se učinit rozhodnutí ovlivňující značnou část lidí, a potažmo se obává o finanční prosperitu podniku?

V situaci, kdy člověk netuší kudy kam, obrátí se na druhé. Podle všeho není sám. Jak se to přihodí? Jste kuřák. Militantní kecy nevyrovnaných nekuřáků vám lezou krkem. Vůbec nekuřáci jsou divní.

Jsem přesvědčen, že zhruba toto si myslí každý kuřák o nekuřákovi. Souhlasíte? Pokud ano, pak jste přemýšlivý a sociální člověk, máte mé sympatie. Pokud ne, buď jste nekuřák, anebo jste prostě jenom pomalejší, a na tom také není nic špatného. Tak čtěte pomalu!

Jestli se hostinský obává o obchody, rozumím mu. Obdobně se právem obává mnoho provozovatelů restauračních zařízení. Mohli by přijít o přízeň některých hostů a vystavit se existenčnímu riziku, rozhodou-li se pro nekuřácký podnik.

Avšak už v mnoha jiných zemích platí v tomto ohledu naprostý zákaz, nehledě na preferenci provozovatele. Zkušenosti z těchto zemí hovoří jasně. Lidé do podobných zařízení chodí dále, nezaznamenali v tomto ohledu zásadní změny. Naopak. Podle experta na tuto problematiku, Dr. Marka Claysona, omezené možností kouření na veřejných místech, má za následek, že se kouří méně i doma. Podle jeho vyjádření zákaz kouření na veřejnosti zcela prokazatelně pomáhá těm, kteří se zoufale snaží tohoto zlozvyku zbavit. Většina těch, kteří jsou v procesu přestávání s kouřením shodně tvrdí, že prostředí, které by jejich odhodlání povzbuzovalo a podporovalo, by jim dodávalo sílu a odhodlání setrvat.

Souhlasíme-li s tím, že by bylo necitlivé, bezohledné ba dokonce nemorální nabízet alkohol člověku, který byl na víkend propuštěn domů z protialkoholní léčby, nebo ho cpát nezletilým dětem nebo gravidním paničkám, pak stejně necitlivé, bezohledné a nemorální je pokoušet člověka, který se například snaží přestat kouřit, nebo je vážně nemocen. Cokoli.

Rozhodneme-li se jednoho dne, že se pokusíme přestat kouřit, a takový krok podle mých zkušeností dříve či později čeká většinu kuřáků, budeme vděční, že nemáme tolik příležitostí, abychom se vystavovali pokušení.

Zkuste přestat kouřit a jít si posedět do hospody nebo do baru a vydržet to ohromné pokušení si zapálit. Ti z nás, kteří disponují silnou vůli, to možná budou mít snadnější, ne však o mnoho. Pro drtivou většinu závislých jedinců je nadlidské nepodlehnout pokušení kouřit.

Pokládám za podstatné zmínit, že takovéto rozhodnutí s sebou přináší zvýšený stres a duševní nápor. Selhání v rozhodnutí přestat kouřit s sebou přináší i aktivně vnímaný pocit osobního selhání, naše sebehodnocení tím utrpí. Všechny tyto faktory spolu s individuální schopností odbourávat stres, přináší i možná rizika duševních poruch.

Vraťme se na okamžik k našemu tápajícímu kavárníku. Nepoštěstí se však často být tím, kdo může učinit rozhodnutí, které ovlivní relativně velký počet lidí. Ti od přírody panovační by si mohli tuto nevšední pravomoc náležitě užít a zakázat svým výnosem kouření v prostorách svých pracovišť. Na druhou stranu, kuřáci zejména v počátečních nekuřáckých dnech a týdnech by se skutečně mohli zachovat nepředvídatelně a upřednostnit třeba jiný, kuřácký podnik, nebo by v něm mohli trávit méně času než je tomu dnes.

Nevíme-li jak se rozhodnout, většinou přichází na řadu porovnávání pro a proti. A to mne zarazilo. V případě kouření je totiž volba neočekávaně prostá.
Přes veškeré obavy hostinských. Nejmoudřejší se jeví rozhodnutí přinášející benefit většině, včetně těch, kteří se o to sami nijak neprosí. Ano, jde o nás kuřáky!

Že to zavání totalitárním způsobem prosazování jistých práv na úkor jiným právům? To sotva obstojí. Člověk se umí adaptovat, a věřím, že i v otázce nekouření v restauracích, barech a kavárnách, nebude trvat nijak dlouho a všichni se sžijí s novými pravidly a zavítají i do nekuřáckého zařízení, protože se jim tam například líbí, nebo že tam nabízejí oblíbenou značku vína, nebo protože se tam setkávají se svými přáteli. Na malou chviličku se třeba odeberou za cigaretou ven.

Copak neřeší tohle kuřák denně? Ruku na srdce! Kdybyste byli mohli kouřit, kde jindy nesmíte, byli byste zřejmě vykouřili více cigaret. Takto si první cigaretu dopřáváte až konci programu, který vás zdržel v prostředí, kde je kouření zakázáno.

V této oblasti společenského života jsme to my kuřáci, kteří omezujeme svobodu druhých, nejen nekuřáků, ale především dětí a nemocných, tím, že vypouštíme do prostředí toxický cigaretový kouř a znečišťujeme společně sdílené ovzduší. To by blbý neřekl, ale budiž to zmíněno. Nikdy nevíte, kolik blbých to bude číst!

Raději spěchám vložit ilustrační komentář, na který jsem narazil v diskuzi k nějakému článku o kouření na internetu. „Kuřácká zóna v baru nebo restauraci je totéž, jako kdybychom měli veřejný plavecký bazén s vyhrazeným prostorem pro močení – smísí se to! Chodili bychom do takového místa plavat“?

Než o úbytek tržeb a obratů, měl by se raději takový provozovatel hostinského zařízení strachovat o to, zda bude schopen mít dlouhodobý užitek, prospěch a potěšení z jeho živnosti. K čemu mu budou klienti, bude-li následkem kouření a pobytu v zakouřeném prostředí práce neschopen? Náklady na léčbu nemocí způsobených následkem kouření, tvoří nezanedbatelnou složku v nákladech na zdravotní péči. Pravdou je, že kuřáci, díky své vášní, přispívají do státního rozpočtu rovněž nezanedbatelným podílem! Na věc se ale sotva dá pohledět tímto prizmatem, protože kuřák přece také nechce zemřít na choroby a zdravotní komplikace způsobené kouřením.

Není dětinské stavět se vůči opatřením omezujícím zdraví škodlivou činnost jako k opatření omezující naše práva? A jak je to teda s tou válkou? Zuří-li, pak ji mají na svědomí ti, kteří si hrají s ohněm, a nekuřáci to nejsou. To my kuřáci zjevně křičíme a páchneme nejvíce. Takže, žádná válka vlastně není, protože nebudeme přeci válčit sami se sebou. Hned se dovíte proč.

Vedle jistého nepohodlí pro kuřáckou část socializující se společnosti, takové omezení přináší i užitek v podobě omezení kouření. Nestálo by za to, abychom změnili úhel, kterým na záležitost nahlížíme? Pojďme si říci, že přes všechna relativní negativa, nebudeme aspoň tolik kouřit a ušetříme na výdajích za tabákové výrobky, podpoříme méně lichvu v podobě spotřební daně na cigarety, které platíme státu. Hlavně si pojďme říci, že ušetříme to nejcennější, co máme - ČAS, který máme k životu. Čas a zdraví jsou přímo úměrné. Přijmeme-li omezení kouření ve veřejných prostranstvích a budeme-li mít pochopení pro rozhodnutí provozovatelů hostinských zařízení provozovat nekuřácký podnik, tak nám budiž odměnou, že si čas o zdraví krátíme o mnoho pomaleji.

Nedivil bych se, kdyby z úst mnoha nemilitantních nekuřáků zaznělo, že ač jsou tedy proti kouření, přece jen ke kávě cigareta patří! To je pravda. Ovšem jen do doby, než změníte názor, protože to je individuální. Ostatně kávu pijete a vychutnáváte, je to nápoj. Dá se souhlasit s tím, že káva a dort jdou k sobě, ale káva a cigareta? Přiznávám se, že piju-li kafe, mé myšlenky letí k cigaretám, to je pravda, ale fakt je, že cigareta se chová ke kávě jako kečup k pizze, degraduje to chuť!

Zůstanou tedy kuřáci raději doma a nebudou chodit do nekuřáckých zařízení? Nebudeme smět kouřit no a co? Nevěřím, že přestaneme navštěvovat podnik, kam rádi chodíme, jenom kvůli zákazu kouření. Navštěvujeme určitý podnik nejen kvůli službám, ale i kvůli sociální síti, která je kolem takového podniku vytvořena.

Na závěr bych rád vyprovokoval vaše čtenáře, kuřáky i nekuřáky, abyste popřemýšleli nad touto problematikou a vyjádřili se nejen k nápadu onoho kavárníka uspořádat referendum, ale i k otázce vzájemné ohleduplnosti v každodenním životě vůbec.

Tak co? Najde se mezi vámi takový, co přestanete chodit do vaší oblíbené hospůdky, či baru, kdyby tam platil zákaz kouření? Nebo že byste přestali kouřit? A když už kouříme, pojďme navrátit kouření jistou kulturu. To, co jsou ochotni vykouřit po 20 kusech za den, je opravdu odstrašující.

Autor: Eusebio Llupi, eusebio.llupi@gmail.com