Více než desetiletá nejistota, zda územně patřit k okresu Kolín, nebo Nymburk, skončila. Po březnovém jednání zástupců ministerstva vnitra se starosty zmíněných obcí je jasné, že Kounice zůstanou u okresu Nymburk, a z toho důvodu změní k 1. lednu 2021 obec s rozšířenou působnosti (ORP) Český Brod, spadající pod okres Kolín, na ORP Lysá nad Labem, která je v okrese Nymburk. Dle vyjádření starostů Černík, Vykáně a Bříství se k tomuto rozhodnutí přidaly i tyto obce.

Podle nového pravidla, které začne platit od 1. ledna 2021, musí totiž obec s rozšířenou působností a obce, které pod ni spadají, patřit ke stejnému okresu. V případě setrvání pod ORP Český Brod by znamenalo pro Kounice a zmíněné tři obce nutnost změnit okres.

Zastupitelé se rozhodli zůstat u okresu Nymburk. „Rozhodli jsme se tak s ohledem na občany," říká starostka Kounic Miroslava Sochorová. Prakticky to znamená, že si občané nebudou muset vyměňovat doklady z důvodu změny okresu. Pokud byl někdo zvyklý zajíždět na úřad do Českého Brodu, může i nadále. Zatímco dřív lidé museli pro doklady pouze tam, dnes je možné si je vyřizovat kdekoli na příslušném úřadu.

Stále platí, že historicky cítily Kounice vždy přináležitost k Nymburku. „Nymburk mi byl odjakživa příjemnější než Kolín. Jsem ráda, že budeme patřit k nymburskému okresu," říká občanka Kounic Jaroslava Fousová.

Svoji roli hrají i dlouholeté dobré vztahy úřadu i zkušenosti občanů s institucemi jako Katastrální úřad, Krajská hygienická stanice a Úřad práce v Nymburce. Proto Kouničtí toto rozhodnutí vítají.