Projekt modernizace železniční stanice v Kostomlatech už se klube. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce nádraží zkulturnit kvůli modernizaci objízdné trasy I. Tranzitního železničního koridoru Praha – Lysá nad Labem – Kolín, obec chce zase kulturnější vstup do obce od nádraží, které je už mnoho let v žalostném stavu.

Podle vedoucího oddělení pro informace a spolupráci s obcemi a organizacemi z Českých drah Karla Otavy se počítá v příštím roce s uskutečněním první etapy. „Předpokládá se, že se v příštím roce stihne výstavba 200 metrů dlouhého ostrovního nástupiště mezi první a druhou kolejí a u třetí koleje včetně přístřešků, dále tři metry široký a 18 metrů dlouhý podchod včetně schodišť a dvou přístupových ramp s bezbariérovým vjezdem,“ uvedl Otava s tím, že by samozřejmě neměl chybět ani elektronický informační systém. S výstavbou druhé etapy se počítá v roce 2012. Ta by měla obsahovat například rekonstrukci prostoru kolejí s výhybkami ve směru od Lysé nad Labem a elektrický ohřev výhybek. Po roce 2012 čeká to samé druhou stranu nádraží směrem na Nymburk.

Cestující se ale mohou těšit i na kulturnější prostředí přímo ve stanici. Po rekonstruci budovy budou mít k dispozici různé komerční prostory.
Zatím však nikdo neví, jakým způsobem se SŽDC a obec budou na financování tak velkého projektu podílet. Podle starostky Kostomlat Mileny Hercokové se zatím připravuje studie celé akce. „Zatím nevíme, kolik nás to bude stát. Chtěli bychom zkulturnit přednádražní prostor včetně parkoviště. Máme v plánu na nádraží umístit i desku Bohumila Hrabala a v rámci mikroregionu připravujeme propojení například s Kerskem a Hradištkem,“ připomněla základní změny starostka s tím, že v obci má v budoucnu také vzniknout nová minihuť se sklářskou dílnou. Od toho si obec slibuje i lepší návštěvnost.