Devítičlenná komise udělila Kostelní Lhotě stříbrnou medaili a zařadila ji tak mezi místa s nejkvalitnější péčí o zeleň a životní prostředí v Evropě.

Za oceněním je mimo jiné obnova zeleně v obci počínaje péčí o starší dřeviny po výsadbu nových stromů i květin, tvorba sítě cest, ale také podpora ekologických zdrojů tepla a energie, starost o půdu, kvalitu vody ve studních, precizní třídění odpadů včetně likvidace bioodpadu, oprava historických objektů či obnova drobných sakrálních památek.

Na seznamu patnácti letošních finalistů soutěže Entente Florale 2017 – Kvetoucí sídla Evropy najdeme zástupce malebných italských, rakouských, irských, belgických, slovinských či maďarských sídel, mezi městy i Brno. Ti všichni byli pozváni do Slovinska, kde se uskutečnilo slavnostní vyhlášení letošních výsledků. Kostelní Lhota si tuto událost opravdu vychutnala. Do Slovinska vypravila celý autobus.

Už samotné pozvání do slovinského města Podčetrtek, kde se konal slavnostní ceremoniál, bylo podle slov starosty pro obec výhrou. „Jeli jsme si to především užít. Dostat se do společnosti nejkrásnějších míst Evropy, která byla vybrána na základě velmi náročných kritérií, bylo pro nás neopakovatelné ocenění,“ vypráví nadšeně Tomáš Drobný. Přiznává, že po medaili tajně pokukovali, a tak radost ze stříbra byla ohromná, zvláště když předseda hodnotící komise vyzdvihl letošní velmi vysokou úroveň soutěžících.

Však je to nesmírná odměna pro všechny, kteří se na přípravě Entente florale podíleli. Proto obec vypravila autobus pro 40 lidí a pojala cestu do Slovinska jako tematický výlet. „Chtěli jsme ochutnat Slovinsko všemi smysly. Navštívili jsme vybrané přírodní skvosty, ochutnali jsme místní produkty a našli partnery pro budoucí společné projekty,“ říká Drobný.

O Kostelní Lhotu byl zájem díky jejímu prezentování nymburského i celého středočeského regionu na tzv. Evropském trhu v rámci setkání. Její stánek, v němž obec nabízela špičkové regionální produkty, byl prokazatelně jedním z nejvíc navštěvovaných.

Zbývá už jen odhalit doma pamětní desku. To obec plánuje 11. listopadu při Svatomartinských slavnostech.

Zelená Kostelní Lhota 
Kostelní Lhota získala nejprve Zelenou stuhu Vesnice roku ve Středočeském kraji 2016. Následně uspěla i v celostátním kole a stala se nositelkou Zelené stuhy České republiky 2016. Na základě toho přijala nominaci do evropského kola. Hodnotící komise si přijela v červenci obec osobně prověřit, a pak už se jelo na slavnostní vyhlášení výsledků do Slovinska. Skvělá portfolia všech účastníků jsou na www.entente-florale.eu/ participants-2017/.