Zelená stuha České republiky za aktivity obce a občanů při tvorbě a péči o veřejná prostranství a krajinu. Tak se oficiálně nazývá ocenění, které společně se šekem na 700 tisíc korun na půdě Senátu převzal starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný za úžasnou partu nadšených obyvatel obce. Kostelní Lhota se přitom letos teprve poprvé zúčastnila soutěže Vesnice roku, postoupila 
z krajského kola do celostátního a za vítězství 
v něm přijala nominaci na evropskou soutěž Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Obec v posledních týdnech zažívá jedno z nejzajímavějších a nejúspěšnějších období své historie. Zmíněný úspěch předcházelo prvenství v krajském kole, ale ještě před ním spousta práce Lhoťanů.

Podle starosty bylo vyhlášení velmi napínavé a do poslední chvíle nebylo jasné, která z jedenácti obcí, které se probojovaly do celostátního kola, získá ocenění nejvyšší. „O to větší překvapení nás čekalo 6. října na slavnostním ceremoniálu 
v Senátu Parlamentu České republiky, kde jsme byli vyhlášeni absolutními vítězi soutěže a stali se nositeli titulu Zelená stuha České republiky," říká nadšený Tomáš Drobný, pod jehož vedením se dali lidé v Kostelní Lhotě dohromady a vlastními silami a nadšením vytvořili nejzelenější obec 
v republice.

K tomuto ocenění ale vedla nelehká cesta v podobě ohromného množství práce mnoha obyvatel vesnice. Před příjezdem hodnotící komise vyšperkovali veřejná prostranství i předzahrádky u svých domů. „Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří uklízeli veřejná prostranství 
a pomáhali připravit vše před příjezdem hodnotící komise," je nadšený starosta. Hodnocení podle něj bylo zaměřeno na to, jak lidé 
v obci pečují o zeleň a životní prostředí, jak obec vypadá, jak udržuje veřejná prostranství a občané své předzahrádky. Součástí hodnocení byl také dlouhodobý přístup, koncepční plánování, strategické dokumenty, enviromentální výchova 
a zapojení dětí a občanů.

Sedm set tisíc korun, které obec získala za vítězství, jsou účelovou dotací. Peníze jsou určené primárně na zeleň a Lhotečtí ještě nerozhodli, jak je použijí. „Neznáme ještě pravidla tohoto grantu ministerstva pro místní rozvoj, ale údajně jdou peníze použít i na techniku, takže bychom určitě koupili nějakou lepší sekačku. Druhá možnost je regenerace naší návsi, tolik typické pro Lhoty v Polabí. Je zpracován projekt na zcela výraznou změnu. Jasany stárnou, což nás trápí, a zřejmě budu tím starostou, za kterého budou muset jít dolů. Chtěli bychom alespoň část těch peněz věnovat právě na to," má jasno Tomáš Drobný.

Nyní se ovšem Kostelní Lhota začíná připravovat na soutěž Evropská kvetoucí sídla. Už tuto neděli chtějí vysadit společnými silami tři tisíce narcisů. V příštím roce bude pokračovat výsadba nových stromů, posouzení starých a případná obnova těch, které budou muset být pokáceny. „Téměř ve všech ulicích máme vysazené nové stromy a to byla také jedna z věcí, které se komisi líbily. Začátkem listopadu máme naplánované s dětmi ze školy sázení nové aleje směrem na Zvěřínek," popsal některé úkoly v nejbližší době starosta.

Evropská soutěž je velmi prestižní, nemá žádné finanční ohodnocení. Hodnotící komise, která má přijet začátkem léta, bude složena z odborníků z celé Evropy 
a komunikace bude probíhat v anglickém jazyce. „Budeme ve společnosti nejzelenějších obcí Evropy, což je super 
a už se to nikdy nemusí podařit." Držme tedy Kostelní Lhotě palce, aby v evropské konkurenci uspěla. Protože Lhotečtí si to zaslouží.