Dominantou Opolan u Libice nad Cidlinou je bezpochyby evengelický kostel, postavený v roce 1893. Ten byl nedávno opraven. A v letošním roce slaví 115 let od svého vysvěcení.

Nedávno v něm dokonce zase po čase sloužil mši bývalý opolanský farář Miroslav Hejl. Ten zde působil v letech 1956 až 1971. Naposledy v kostele sloužila pravidelně v roce 1992 Marie Mikulová - Thulstrupová.

Pavel Pistor z Opolan nám do redakce přinesl i zápis vysvěcení kostela z prosince roku 1893. Pod ním je podepsáno staršostvo evangelického sboru v Opolanech.

„Slavnosť započala již hned ráno o sedmé hodině budíčkem zpěváckého spolku opolanského, který ve věži nového chrámu zapěl písně Ó víro otců a Prápor. O půl jedenácté vybral se z fary průvod duchovenstva a ostatních hostí, jenž se stěží prodral k dveřím chrámovým. Ke stolu Páně přistoupil superintendant a vykonal posvěcující řeč a modlitbu, po níž zahlaholily zvony, do nichž vmísil se libý zvuk varhan,“ píše se v dávném zápise z vysvěcení evangelického kostela v Opolanech.