Po snesení horní makovice s křížem byla uvnitř nalezena schránka z poselstvím z dřívějších doby. Do jejího obsahu nahlédli starosta Tomáš Mach a farář Jaroslav Krajl. „Schránka obsahovala dvě poselství z minulosti. Jeden vzkaz je z roku 1865, druhý je ještě starší. V tom mladším jsou mimo jiné faktické údaje. Například kdo byl tehdy v Nymburce starostou, jsou tam vyjmenování radní i kdo byl tehdy císařem. Další informace jsme zatím nerozluštili. Mimo schránku byly také jedny staré noviny, ale ty byly bohužel ve velmi špatném stavu. V podstatě to byla taková drť,“ řekl Deníku Krajl.

Co je obsahem historických vzkazů bude předmětem dalšího zkoumání. Podle duchovního přišla oprava střechy věže a snesení makovice s křížem opravdu v pravý čas. „Sundat šla až překvapivě lehko. Popravdě, při větším větru mohla nastat situace, kdy by hrozil její pád,“ připustil Krajl.

Snesení střechy

Krátce po poledni po rozmontování horní části lešení umístěného kolem věže došlo na nejočekávanější akci dne. Pracovníci uvolnili spojení střechy s věží, na níž jsou i zdálky viditelné hodiny. Pomocí lan zachytili konstrukci k jeřábu, který ji opatrně nadzvedl z kostela a několik desítek minut držel ve vzduchu.

Snesení střechy věže kostela sv. Jiljí v Nymburce:

Snesení střechy věže kostela svatého Jiljí v Nymburce | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Poté ji pomalu snesl na připravené místo. Odkrytá část věže byla zakryta plachtou a zajištěna před zatékáním. Samotná střecha projde přímo na místě rekonstrukcí. A to jak dřevěná konstrukce uvnitř, tak plechové opláštění. „Některé dřevěné části budou nové. Ty které půjdou zachovat, uvnitř zůstanou. Nové bude také oplechování střechy,“ uvedl Krajl.

Zpátky až na jaře

Některé práce při opravách střechy se kvůli správné technologii musí provádět při teplotách, které rozhodně nesmí být pod bodem mrazu. I proto se s dokončením oprav věžičky a jejím navrácením na místo počítá na začátku jara. „Odhadujeme, že by to mohlo být v březnu nebo dubnu,“ doplnil Krajl. Při vrácení makovice s křížem bude dovnitř makovice uloženo poselství pro budoucí generace z dnešní doby. Obvykle se do schránky ukládají současné mince či bankovky, soudobý výtisk novin, fotografie či kopie zajímavých dokumentů předávajících zprávy o současné době.

close Věž kostela svatého Jiljí byla snesena velkým jeřábem. Do jara se bude opravovat. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Nynější opravy kostela svatého Jiljí vyjdou na něco přes 4 miliony korun. Zčásti se na tom podílí církev, které kostel patří. S financováním pomáhá i vedení města. Nikoliv však přímo. Město nemůže investovat do cizího majetku. Radnice však pořádá mezi veřejností sbírku. Před časem si mohli zájemci „koupit“ svůj vlastní schod vedoucí na vyhlídku. Přímo v kostele se před pár týdny uskutečnil také benefiční koncert, jehož výtěžek je určený právě na současnou opravu kostela.