Příčinou velkého množství případů je zanedbaná prevence. To potvrzuje i ředitel polikliniky Adam Šafra. „Obyvatelé Nymburska riziko slunečního záření velmi podceňují, a to i přesto, že melanom je jedním z nejzhoubnějších typů rakoviny a postihuje stále větší procento populace. Díky Dnu prevence melanomu jsme u pacientů odhalili sedmadvacet patologických ložisek, z toho tři melanomy spolu s dalšími nebezpečnými onemocněními kůže,“ upřesňuje Šafra s tím, že všechny pacienty předali na specializovaná pracoviště a poučili o prevenci.

Problematika rakoviny kůže je mezi Čechy stále velmi opomíjená, proto se i na Dnu prevence melanomu kladl důraz na šíření osvěty a účinnější prevenci. „Je velmi důležité sledovat svá znaménka a jednou ročně si je nechat vyšetřit u odborného lékaře. Při dodržení preventivních opatření je možno zjistit a vyléčit melanom včas,“ radí lékař Jan Hugo, který na Dni prevence příchozí vyšetřoval.

Lidé z akce odcházeli poučeni, jak se chránit proti slunečnímu záření. Ročně zdravotníci odhalí onemocnění u více než 3 500 Čechů, může se objevit i u velmi mladých lidí.