Přeplněné kontejnery kartony z obchodů. Na to si v poslední době stěžují Nymburáci. Místa na tříděný odpad navštěšvují podnikatelé a nádoby zaplní. To prý má i díky kamerám brzy skončit.

Přitom by měli vozit odpad z podnikání do technických služeb. „Například v Bobnické ulici jsem viděl haldy kartonů naštosovaných kolem kontejnerů. Pracovníci technických si na to stěžovali,“ říká o odvozu divoké skládky Nymburák Milan Kovář.

Tato sběrná místa jsou ovšem určena pouze pro občany města. „Podnikatelé musí odevzdávat odpad oprávněné osobě na základě objednávky, nebo uzavřené smlouvy, v tomto případě se jedná o technické služby.

Bohužel se tak často neděje. Podle vedení technických služeb je podnikatelů, kteří odpad odvážejí na separační dvůr, jen několik,“ uvedla mluvčí úřadu Markéta Tomčíková.

Město se rozhodlo jednat razantněji. „Budeme u podnikatelů přísněji kontrolovat dodržování vyhlášky. Účty, popřípadě dodací listy, bude při namátkových kontrolách vyžadovat nejen odbor životního prostředí, ale nově i živnostenský úřad,“ řekl starosta Miloš Petera.

Město se rozhodlo také některá místa pro tříděný odpad monitorovat pomocí kamer – například v Bobnické ulici. „Bude pak celkem jednoduché identifikovat, kdo ukládá odpad v rozporu s vyhláškou,“ dodal starosta Nymburka Miloš Petera.

Na dodržování vyhlášky o odpadech bude také daleko přísněji dohlížet městská policie.

Ve městě je celekm 34 míst pro tříděný odpad. „Chodím třídit odpad v Jankovicích u sámošky, tam je věčně kartonových krabic naskládaných všude kolem,“ stěžuje si Eva z Nymburka.

Jak správně třídit odpad

Aby se sběrná místa neměnila v odpuzující smetiště, je třeba dodržovat některá základní pravidla.

Zelené (popř. bílé) kontejnery na sklo: Vhazujte skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby a tabulové sklo. Do těchto nádob nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Žluté kontejnery na plast:
Kontejnery na lahve, PET lahve, igelitové sáčky a folie, plastové nádoby, kelímky, krabičky a výrobky z plastů. Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin a čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modré kontejnery na papír:
Do těchto nádob patří krabice, karton, lepenka, noviny, časopisy, reklamní letáky, obálky i s okénkem, kancelářský papír a sešity. Nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Oranžové kontejnery na nápojové kartony:
Vhazujte kartonové obaly od omáček, smetany, džusů a mléka. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku, kartony obsahující zbytky nápojů a potravin a blistry s papírem – např. obaly od hraček.

Červené kontejnery na elektroodpad:
Novinka mezi kontejnery. Najdete je v ulicích Bobnická, Drahelická, Letců R. A. F, Kolínská u PVT a Růžová v Jankovicích. Kontejnery jsou určeny pro drobnější elektroodpad – např. mobilní telefony, klávesnice, baterie, kalkulačky, rádia, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů nepatří zářivky, televize, monitory, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče jako například ledničky, pračky, chladničky atd.).

Autor: Lukáš Trejbal, za přispění Markéty Tomčíkové