Chystané spuštění projektu potvrdil místostarosta Miroslav Holas. „V rámci Operačního programu životního prostředí získalo město Poděbrady dotaci pro projekt Rozšíření systému odděleného sběru ve městě Poděbrady. Ten má za cíl zvýšit podíl tříděného odpadu na úkor toho netříděného komunálního,“ vysvětlil místostarosta.

Město toho chce dosáhnout tím, že nakoupí kontejnery na tříděný odpad a nechá je rozestavit k jednotlivým rodinným i bytovým domům. A samozřejmě zajistí i jejich pravidelný svoz. Radnice tak pořídí 2 tisíce modrých kontejnerů o objemu 240 litrů na papír a stejný počet žlutých kontejnerů o stejném objemu na plasty a nápojové kartony. Kontejnery budou umístěné uvnitř nemovitostí stejně jako běžné popelnice na směsný odpad.

K tomu přikoupí i dva velkoobjemové kontejnery na bioodpad a další dva na objemný odpad. „Velkoobjemové kontejnery budou pravidelně dle stanoveného harmonogramu umisťovány v předem daných lokalitách na území města. Dále budou používány při údržbě veřejné zeleně,“ doplnil Miroslav Holas.

V současné době je v přípravě veřejná zakázka na dodávky na výběr dodavatele kontejnerů. Celkové výdaje projektu jsou stanoveny na 5,4 milionu korun. Dotace z Operačního programu životní prostředí, který je vázán na fondy z Evropské unie, je přiznána ve výši 85%, v daném případě by tedy měla být ve výši 4,6 milionu korun. Její skutečná výše však bude známá po ukončení výběru dodavatelů a dokončení projektu. Podle stanovených podmínek musí být vše provedeno v letošním roce. Což jinými slovy také znamená, že do konce roku by měly být třídící kontejnery v domácnostech k dispozici.

Do dvora s nepotřebnými věcmi

Novinka se chystá i ve sběrném dvoře. V něm by mělo vzniknout takzvané Re – use centrum. V praxi to znamená využití nové haly jako místa, kde se budou shromažďovat nepotřebné věci určené k opětovnému využití. „Místní v této hale budou moci odevzdávat nepotřebné věci a zároveň si jiné věci zase odebírat k dalšímu využití. Odevzdávání i odběr věcí bude zdarma,“ řekl místostarosta.
Drobnější předměty jako třeba knihy, hračky, či vybavení domácnosti budou uloženy v prostorných a snadno dostupných regálech. Pro objemnější věci, jako je nábytek, bude centrum vybaveno i velkoobjemovými kontejnery.

Projekt je jedinečný v tom, že nejenže přispívá k ochraně životního prostředí, ale zároveň prodlužuje životní cyklus starých věcí nebo dokonce pomáhá nastartovat nový život lidem v hmotné nouzi. „Často pak tento „odpad“ využívají i umělci, jež se věnují takzvanému odpad designu, kdy věci pod jejich rukama doslova mění svou funkci a získávají zcela novou podstatu,“ připomněl Miroslav Holas.

Re - use centrum bude navazovat na stávající haly ve sběrném dvoře, bude však od nich funkčně odděleno. Celý projekt se má připravit během letošního roku, samotné centrum by pak mělo být otevřeno na konci března roku příštího. Náklady činí 6,7 milionů korun a stejně jako v případě kontejnerů by měla pomoci dotace z Operačního programu životní prostředí, opět ve výši 85%. Přijetí dotace budou zastupitelé schvalovat na svém jednání 17. února.