Výborná akustika v syrovém prostředí znovuotevřené kaple vyslala k uším přítomným písně Claudia Monteverdiho, Jana Dismase Zelenky, Felixe Mendelssohna Bartholdyho nebo Antonia Lottiho.

„Nyní vám zazpíváme pozdně barokní hit té doby, původně psaný Lottim pro osm hlasů,“ uvedl skladbu Crucifixus dirigent sboru Čeněk Svoboda.

Profesionální výkon vokalistů Cum decore, kterých do Nymburka přicestovalo 21, se chvílemi v tišších pasážích mísil s jarním ptačím zpěvem z parku.

Postní písně Luise de Victorii uvedl Svoboda přirovnáním. „Vmeteme dřevo do jeho chleba. To znamená, že už ho nechceme mezi živými,“ dodal a zahájil skladbu.

Další koncert festivalu se koná v sobotu 21. května opět v kapli. Představí se na něm nymburský pěvecký sbor Hlahol a košický vokální soubor Gregoriana.