„Naším cílem je, aby se u nás lidé z Čelákovic setkávali a poznávali své sousedy. Na naší zahrádce mohou posedět, dát si kávu nebo se zapojit do nějaké z našich aktivit, které pořádáme,“ řekla sociální pracovnice Jana Luhanová z komunitního centra Routa v Čelákovicích, podle které otevřenou zahradu v létě využívají hlavně rodiny z paneláků. V zimě se poté všichni přesouvají do dřevěné jurty postavené z peněz získaných z dotací od Evropské unie.

Rozvoji komunitního života se věnují také v Milovicích. „Žije tu hodně rodin s malými dětmi, proto je existence Rodinného centra pro město tak důležitá. Rodiny s dětmi můžou trávit čas v našich hernách,“ řekla ředitelka Rodinného centra Milovice Ludmila Šimková. V milovickém centru rodiny najdou kroužky pro děti i dospělé. Svůj prostor v Milovicích dostávají také dospívající, kteří se potkávají v prostorách Nízkoprahového klubu Milovice. „V žádném případě to není klasický kroužek. Nejdůležitější je, že se tam mladí lidé setkávají se svými vrstevníky, jsou v bezpečném prostředí a mohou si tam popovídat s našimi pracovníky o své životní situaci. Samozřejmě tam mladí docházejí dobrovolně a kdy se jim chce,“ dodala Šimková. Mladé lidi v Milovicích sdružují také lidé ze spolku Hrnky s sebou, kteří kromě budování vlastní kavárny pořádají různé akce a workshopy, na kterých se setkávají především mladší lidé z Milovic i okolí.

Propojování životního prostředí a komunitního života se daří v Poděbradech, kde již od roku 2015 funguje Ekocentrum Huslík. V lesní lokalitě nedaleko soutoku Labe a Cidliny kromě výukových programů pro školy, letních táborů nebo konkrétních řízených aktivit najdou zájemci útočiště, kde mohou trávit svůj volný čas. „Máme tu zahradu, která je přístupná veřejnosti ve vymezeném čase. Pro návštěvníky tu máme přístřešek nebo třeba ohniště. Chodí k nám mladí, rodiny s dětmi i senioři, prostě všichni,“ řekla Marta Bryndová, vedoucí ekocentra, ve kterém si návštěvníci v červnu užili medobraní a v červenci oslavu žní.

V Nymburce o komunitu pečují například v rodinném Centru pro všechny, ve kterém se zaměřují na poskytování integračních volnočasových aktivit. Své místo si tam najdou děti zdravé i s postižením. V nymburském centru provozují také volnočasový klub Šikulka, herny i hřiště a nabízejí různé kroužky či tvořeníčka pro maminky.

Jako ve většině měst, tak také v Poděbradech či Nymburce se pečování o komunitu věnují církve, které na společných setkávání kromě víry rozvíjejí také mezilidské vztahy. Aktivitami posilujícími komunitu jsou známí také například skauti či sokolové. Ve městech často fungují také spolky, které cílí na seniory, konkrétně třeba poděbradský Spolek pro aktivní život. Skrz komunitní činnost se dá mimo jiné také pomáhat v rozvíjení regionu, ve kterém žijeme. Tomu se věnují například v okolí Poděbrad, konkrétně lidé z Místní akční skupiny Mezilesí (MAS Mezilesí).