Papír a plasty budou nově občané třídit do nádob, které budou mít ve svém užívání, a které dostanou zdarma do výpůjčky od města. Svoz netříděného, tedy komunálního odpadu bude omezen a bude prováděn pouze jednou za 14 dní. „Četnost svozu směsného komunálního odpadu se změní pro všechny občany, tedy i pro ty, kteří se do nového systému nezapojí. Svoz plastů bude probíhat také jednou za 14 dnů, svoz papíru jednou za měsíc,“ uvedl Milan Dokoupil.

Zachováno zůstane úterý jako den svozu. Každé sudé úterý se bude vyvážet směsný odpad a plasty (černá a žlutá popelnice). Každé liché úterý pak bioodpad v hnědé popelnici a k tomu každé první liché úterý v měsíci i papír v modré popelnici. „Koncem března všichni občané dostanou do svých poštovních schránek informační leták s podrobnostmi o třídění odpadů a barevným kalendářem svozů na celý rok 2020,“ uvedl starosta.

Radnici se podařilo získat dotaci na nákup nových nádob na tříděný odpad, díky níž pořídila 750 nádob o objemu 240 litrů na plasty a stejný počet na papír a také na bioodpad. „Můžeme tak nádoby poskytnout bezplatně. Budou přiděleny na základě žádosti a podepsané smlouvy o výpůjčce a budou přidělovány až do vyčerpání zásob,“ doplnil Milan Dokoupil.

Vedení města také upozorňuje, že bude omezen počet volně přístupných třídících míst na ulicích. Těchto míst bude zachováno pouze třináct, z toho dvě v chatových osadách. Všechna budou vybavena zvony na čiré i barevné sklo a zvony na plechovky. Naopak počet kontejnerů na plast a papír bude snížen vždy na jeden kontejner na třídící místo.

Nové nádoby dostanou místní na přelomu března a dubna, kdy jim je rozvezou zaměstnanci města. Každý dostane modrou, žlutou a novou hnědou popelnici. „Původní hnědé popelnice budeme vybírat a vracet svozové firmě. Prosíme, aby po posledním svozu bioodpadu 25. března místní již ponechali původní hnědé popelnice prázdné, čisté a připravené na výměnu,“ žádá starosta města. Známky se od letoška lepí jen na popelnice pro směsný komunální odpad.