Šok zažila ředitelka Komenského školy v Lysé nad Labem, když jí státní energetická inspekce sdělila, že minimálně devět let škola platila za spotřebovanou elektřinu pouze třetinovou částku. Ta však byla řádně fakturovaná od ČEZu. Inspekce ale také připustila, že měřící přístroje jsou umístěny v trafostanici, do které mají přístup pouze zaměstnanci ČEZu.

Celou věcí se začal také zabývat energetický regulační úřad, který na radnici zaslal dopis s výsledky inspekce. „Z té vyplývá, že měřící přístroje byly nastaveny nesprávně a úřad připustil, že to nebylo vinou spotřebitele. Částka ještě nebyla vyčíslena, ale bude v řádech milionů korun,“ uvedla vedoucí odboru školství Věra Bodnárová.

Podle tiskové mluvčí ČEZu Evy Novákové bylo provedeno porovnání spotřeb v období špatného zapojení elektroměru, které bylo devítileté, se spotřebou po správném zapojení. „Obě strany se dohodly na doplacení reálné spotřeby elektřiny, navíc jsme aplikovali čtyřletou promlčecí lhůtu. Tento postup je v souladu s podmínkami uzavřených kupních smluv o dodávce elektřiny, ve kterých je dodavatel oprávněn provést opravné vyúčtování i v případě chyby způsobené nesprávným chodem měřícího zařízení,“ uvedla Nováková.

Na to ale město nehodlá podle starosty Jiřího Havelky přistoupit a je připraveno se s dodavatelem energie soudit. „Podle smlouvy, kterou má město s dodavatelem sepsanou, je lhůta doplacení možné ztráty zpětně půl roku. Navíc nám ještě nikdo oficiálně nepotvrdil, že šlo o chybné zapojení elektroměru,“ uvedl Havelka.