Co přesně se na místě během tří dnů bude dít, popsal na stránkách města Václav Tikal. „Budeme vybourávat žulové obrubníky po obou stranách vozovky, poté je podbetonujeme a zvedneme tak, aby mezi vozovkou a chodníkem vznikl schod," uvedl muž, který se na stavebních pracích bude podílet.

„Pak je třeba rozebrat několik desítek čtverečních metrů dlažby, vybourat podkladový beton, odvézt suť, přivézt novou betonovou směs a chodníky opětovně vydláždit tak, aby dlažba plynule navazovala na zvednuté obrubníky. Následuje osazení šesti nových litinových sloupků, mezi které bude umístěn řetěz, aby vznikla zábrana mezi silnicí a chodníkem,“ dodal.

O možném zrušení přechodu se jednalo mezi městem, silničáři a dopravní policií už v závěru roku 2019. Krajská správa a údržba silnic s tím nesouhlasila. Argumentovala mimo jiné tím, že zrušení přechodu zvýší zátěž na zbylých dvou přechodech na náměstí a tím ještě více zkomplikuje průjezd centrem města. Jinými slovy, chodci budou na náměstí přecházet stejně, jen se problém přesune na přechody u radnice a u sochy krále Jiřího. Nakonec došlo ke shodě, na místě bude vyznačeno nové vodorovné dopravní značení.