Místo 30 milionů by mohly Poděbrady za opravu náměstí T.G.M. a kolonády zaplatit ze svého do 10 milionů korun.

„Je fajn, že se jim podařilo snížit cenu. Vždyť je ta kolonáda s parkem teď moc hezká, tak proč do toho dávat další peníze? Měli nechat opravit jen tu silnici na náměstí T.G.M. a úplně by to stačilo,“ nechal se slyšet Antonín Molrych, který šel po asfaltovém povrchu kolonády.

Vedení města zjistilo, že projekt, který byl na opravu zpracován, je předražený. Původní rozpočet byl na 55 milionů korun, nyní se blýská na lepší časy a rozpočet klesl se změnami v projektu na přibližnou částku 22 milionů s tím, že nově je počítáno s opravou ne jen ke květinovým hodinám, ale až ke G–rexu.

Z Regionálního operačního programu má město přislíbeno, že by mohlo získat dotaci 80 procent z celé částky za opravu, maximálně však 25 milionů korun.

V původním projektu měla být na kolonádě položena dlažba. Od tohoto záměru však radnice upustila. Kvůli velmi složité technologii pokládky a vysoké ceně.

„Položení dlažby dle původního projektu bylo technologicky podmíněno vybudováním podkladní železobetonové desky, která by se stala její nosnou konstrukcí. Bez ní by mohlo při úklidu sněhu nebo zametání dojít k vyjetí kolejí. Její provedení by ovšem obnášelo prohloubit do hloubky půl metru tak zvaný kufr. Tím by utrpěl kořenový bal stromů kolem kolonády a došlo by k jejich nenávratnému poškození,“ vysvětlil Ivan Uhlíř s tím, že po dohodě s památkáři a odborníky na zeleň byl původní plán změněn tak, že se pouze opraví stávající asfaltový povrch. „Starý asfalt bude přebroušen a na něj bude položena nová vrstva,“ vysvětlil Uhlíř.

Nová kolonáda by měla získat okrovou barvu, která je prý jakousi sentimentální vzpomínkou na původní mlatovou cestu, která tu byla v době uvedení kolonády do provozu. „Tuto možnost zatím prověřujeme s ohledem na finanční náročnost. Nejedná se jenom o pokládku nového koberce. Současně bude vyměněno veřejné osvětlení, upraveny krajnice s dešťovými vpustěmi a přechody v žulové mozaice,“ upřesnil místostarosta.

Předpokládaný začátek prací je podzim letošního roku. „Nechceme narušovat klid lázeňské sezóny uprostřed léta,“ dodal Ivan Uhlíř.