Přímo do Nymburka loni přibylo 195 dětí. Což je přepočtu na míru porodnosti 12,99 nově narozených dětí na tisíc obyvatel a vzhledem k uvedenému průměru je tedy Nymburk v republice nadprůměrným městem. Naopak v nedalekých Poděbradech bylo loni zapsáno 133 nových přírůstků do rodiny, což značí míru porodnosti 9,33 a tedy podprůměrné číslo.

Z dalších měst regionu si nemohou stěžovat v Milovicích, kde nově žije 178 dětí a míra porodnosti činí 15,71. V sousední Lysé přibylo 114 dětí a míra porodnosti je také lehce nadprůměrná – 11,95. Ze dvou přibližně třítisícových měst našeho regionu mají vyšší míru porodnosti v Městci Králové. Nově je na matrice zapsáno 35 dětí, což tvoří míru porodnosti 12,02. Rodičům ze Sadské se narodilo 28 dětí, což dává podprůměrné číslo 8,66.

Vůbec nejvyšší míru porodnosti z celého nymburského okresu zaznamenala malá obec Vlkov pod Oškobrhem. K míře porodnosti 30,30 však stačilo narození pouze dvou dětí. Za zmínku stojí také obec Oseček, kde číslo 26,49 tvoří narození čtyř nových dětí. Vysokou míru porodnosti mají také v Netřebicích (19,32 a 4 narozené děti) a v Hořátvi, kde přibylo téměř neuvěřitelných 15 dětí a míra porodnosti činí 18,77.

Na druhou stranu je na Nymbursku velké množství obcí, které jsou hluboko pod republikovým průměrem. Celorepubliková čísla hovoří o tom, že v 528 obcích se nenarodilo loni ani jediné děcko. Bohužel jsou mezi nimi i obce z Nymburska. Týká se to obcí Hořany, Chroustov a Velenice. Jediné dítě přibylo v Černíkách, Chotěšicích, Kněžičkách, Novém Dvoře, Okřínku, Sánech, Starém Vestci, Úmyslovicích, Zbožíčku a Žitovlicích.

Zajímavá čísla nedávno zveřejnila také nymburská porodnice. Loni se v Nymburce narodilo 792 dětí, ačkoliv porodů bylo o tři méně – 789. Jak je to možné? „Na svět u nás vloni přišla 3x dvojčata, z toho 2x císařským řezem, jednou přirozenou cestou. Vaginální cestou se narodili také čtyři novorozenci koncem pánevním. Nejmenším miminkem bylo děvčátko o váze 2010 gramů a o délce 45 centimetrů, největším také holčička, s mírami 4700 gramů a 55 centimetrů,“ řekl Dušan Kolařík, primář gynekologicko – porodnického oddělení nymburské nemocnice. Poměrně výrazně převyšují novorození chlapci nad děvčaty. Loňský poměr činil 423:369.

Obce s nejvyšší mírou porodnosti:
Vlkov pod Oškobrhem, Oseček, Netřebice, Hořátev

Obce s nejnižší mírou porodnosti:
Hořany, Chroustov, Velenice, Černíky, Chotěšice, Kněžičky, Nový Dvůr, Okřínek, Sány, Starý Vestec, Úmyslovice, Zbožíčko a Žitovlice