Meteorologové na příští týden předpovídají opravdu citelné ochlazení. Teploty se i ve dne mají dostat pod bod mrazu. Hrozí tak, že by se 
z chodníků a silnic mohlo stát na mnohých místech kluziště. Jsou města a jejich technické služby řádně připraveny na letošní zimu?

Víte, že ve městech během zimy skončí na komunikacích a chodnících stovky tun soli, písku a štěrku? Například pro zimní údržbu v Lysé nad Labem a Milovicích má firma FCC, která má v těchto městech zimní údržbu na starost, připraveno 90 tun soli, 80 tun štěrku a 40 tun písku. A další posypový materiál bude podle mluvčí firmy Kristiny Jakubcové podle potřeby doplňován. „Zároveň je připraven vozový park, který zahrnuje 2 velké sypače s radlicí, 3 sypače typu Multicar s radlicí, 3 sypače typu Multicar, 2 TTR traktůrky, traktor s radlicí a dva nakladače. O zimní údržbu se bude starat také dostatečné množství ručních pracovníků," uvedla Jakubcová.

Pro nadcházející zimní období je zimní údržba v Nymburce zakotvená v dokumentu Plán zimní údržby místních a účelových komunikací, kde je její podrobný popis. Konkrétní kroky přiblížil Nymburskému deníku ředitel TSN Martin Netolický. „Je hotový soupis pracovníků zimní údržby čítající 10 osob, které drží nepřetržitou pohotovost od pondělí do neděle. Při kalamitě však do akce půjdou celé Technické služby, tedy dalších 15 pracovníků, vyjma odpadářů. Disponujeme základní zásobou inertního materiálu, písku a soli, která se odvíjí od kapacity skladů, je totiž nutné ji skladovat tak, aby nepromrzla. Máme však možnost průběžně zásoby doplňovat. Dále existuje krizový štáb pro kalamitní případy," popisuje ředitel TSN Martin Netolický.

Co se týká technického vybavení mají TSN k dispozici sypač AVIA určený pro komunikace, Multicar sypač používaný pro komunikace 
a chodníky, dále 2 víceúčelové stroje Holder rovněž pro použití na komunikacích a chodnících, 2 traktory 
s radlicí, stroj JCB s radlicí 
a 4 malé frézy. Počítá se samozřejmě i s ručním čištěním. TSN vedou deník zimní údržby, který se průběžně vyhodnocuje.

Kdo zodpovídá za stav chodníků 
a škodu vzniklou kvůli schůdnosti?

● V roce 2009 začala platit novela zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., která přenesla povinnost starat se o úklid chodníků na majitele komunikací, jimiž jsou v naprosté většině případů obce.
● Za škodu vzniklou kvůli schůdnosti chodníku, typicky jde 
o nějaké zranění, odpovídá majitel chodníku
● Pozor! Za zranění způsobené například pádem sněhu nebo rampouchu ze střechy je nadále zodpovědný vlastník přilehlé nemovitosti. Majitel se může chránit pojištěním.