Měření cévního věku laik na první pohled ani nerozezná od měření krevního tlaku. Přístroj na měření cévního věku je velmi podobný. Měření je nebolestivé a vyšetření včetně rozhovoru trvá přibližně 15 minut.

„Každý pacient v lékárně dostane zprávu s výsledky a doporučení. Cévní věk by si měli nechat změřit i lidé, kteří neužívají žádné léky, nejsou tedy v pravidelné péči lékaře a třeba zatím nepociťují žádné obtíže, například ženy po přechodu či lidé, jejichž rodiče prodělali infarkt nebo mozkovou mrtvici,“ doporučuje Helena Kutilová, spolumajitelka sítě lékáren.

Měření stáří cév a správná reakce na něj může předejíti fatálním následkům.