"Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný…," ozývalo se v pondělí ráno snad ve všech domácnostech, kde se našla alespoň jedna dívka či maminka. Navíc i počasí nebývale přálo starým tradicím. Vymrskat dívky pomlázkou, aby neuschly a dostat někde nějaké to vajíčko či sladkost. Takový je každoroční obraz Velikonoc. Ti starší koledníci dostanou i něco ostřejšího na zub a pak se kolem poledne dopotácí domů, aby se z té náročné pomlázky vyspali. Všichni jsou ale spokojeni, že se ta letošníkoleda vydařila se vším všudy.