Požadavky kolínských studentů, za nimiž, jak na včerejším setkání u kulatého stolu padlo, stojí dvě třetiny obyvatel, se bude zabývat několik ministerstev. Alespoň tak to při setkání slíbil ministr pro lidská práva Michal Kocáb.

„Zatím jsme s tím, jak věci postupují, spokojení,“ říká Pavel Vaníček, jeden z vysokoškolských studentů, kteří původně na 19. února svolávali demonstraci proti pozitivní diskriminaci Romů. „Demonstraci jsme odvolali proto, že měla vládu upozornit na závažnost situace. Chtěli jsme, aby se vláda začala touto situací zabývat a řešit naše požadavky. To se stalo, a není tedy prozatím důvod demonstraci svolávat,“ dodal.

Pokud by se zhruba do začátku léta nedělo nic, nehodlají se studenti nechat ukolébat a mají v plánu iniciovat další jednání. „Rádi bychom dávali pozor na to, zda se věci hýbou kupředu. Pokud by se tak nedělo, vždy existuje možnost, jak dát vládě najevo názor veřejnosti,“ potvrdil Pavel Vaníček.

Demonstrace podobného druhu je pro vládu značným strašákem. „V horizontu zhruba roku se demonstrace konat nebude. To je poměrně velký prostor. Kolín se by mohl stát dobrým příkladem, jak se problémy dají řešit po dobrém,“ uvedl ministr Kocáb v návaznosti na to, že studenti požadují legislativní změny do 1. 1. 2010. Zda je reálné tyto a další požadavky splnit, zatím neuvedl. „Musíme posoudit, zda s nimi souhlasíme,“ řekl.

„Nejsem takovým optimistou, abych řekl, že jsme objevili řešení. Ale otevřeli jsme cestu,“ shrnul v závěru jednání starosta Jiří Buřič. „Cením si pana ministra, že dodržel slovo a do Kolína skutečně přijel. Kulatý stůl přispěl k tomu, že se potkaly strany, které jsme dosud hodnotili jako znesvářené, ale ony se neměly šanci dřív setkat. Cením si, že tu zasedli lidé, kteří chtějí něco s problémem dělat a jednat,“ dodal.

Romský koordinátor Cyril Koky připomněl, že není možné řešit problematické soužití demonstrací. „Na základě jednoho případu nelze aplikovat princip kolektivní viny. Problémy, které jsou v oblasti Zengrovy ulice s nájemníky, se dají řešit. A už se řeší,“ dodal.

Vládo, jednej podle selského rozumu

U kulatého stolu s ministrem Michalem Kocábem a studenty zasedla zhruba dvacítka zúčastněných. Nezasvěcený by skrze prosklené dveře jistě hádal na pohodovou schůzku nad naprosto bezproblémovou záležitostí. Na tvářích úsměv, v očích odhodlání se domluvit. „Vždyť se přece chceme domluvit. Na barvě kůže nezáleží. To, že někdo zbil jejich kamaráda, je smutný, ale nikdo nás nemůže házet do jednoho pytle,“ řekl před začátkem jednání Robert Tomi, předseda pro Sdružení Romů v Kolíně. (Na samém začátku aktivit, které vyústily až v pondělní setkání, stálo napadení dlouholetého kamaráda Pavla a Martina romskými výrostky.)

Kulatého stolu se zúčastnil také ředitel občanského sdružení Prostor Petr Steklý: „Prostor má v rukou praktické řešení problému v Zengrově ulici. To spočívá v sociální a komunitní práci. Realizujeme ji od listopadu minulého roku. Podařilo se nám oslovit všechny obyvatele, ustavit samosprávu a přenést na ni zodpovědnost. V lokalitě ubylo nepořádku i se snížila hlučnost,“ řekl.

„Komunitní prací aktivovat Romy pomáhá hledat cesty k řešení,“ souhlasila ředitelka oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Gabriela Hrabaňová.

Studenti vyzývají vládu, aby vzala v potaz stále aktuálnější riziko masivnějších rasových konfliktů a vedle současného pseudohumanis­tického řešení začala uplatňovat i řešení selského rozumu, s nímž se podle průzkumu ztotožňují více než dvě třetiny obyvatel České republiky.

Tři pilíře eliminace nežádoucího chování tzv. nepřizpůsobivých li­dí:

1. razantně změnit sociální systém, aby se každému vyplatilo pracovat, a to i na hůře placených pozicích

aby se vyplatilo mít tři, maximálně čtyři děti

2. posílit pravomoci policie tak, aby i v kritických lokalitách mohla prosazovat právo a pořádek a policisté se nemuseli obávat postihů za rádoby nepřiměřený postup a rasový motiv
3. aby nebyl rasismus posuzován pouze jako jev majority vůči menšinám, a tím nepřímo činěn nátlak na média, o čem a jak mají či nemají informovat

Co také zaznělo od ministra Kocába

- Kulaté stoly budeme navštěvovat na vyžádání. Studenti mají u nás dveře otevřeny.

– Jen slova? Slova jsou strašně důležitá. Navodit citlivější přístup k sobě, majority k minoritě a opačně, to mohou jedině slova. Jsou silným a mocným nástrojem.

– Zlodějina není hájemstvím jedné vrstvy.

Jana Martinková, Dana Zářecká