Město bude v příštím roce hospodařit s příjmy ve výši 509,1 milionů a výdaji ve výši 491,5 milionů korun. Výdaje na splátky úvěrů předpokládá vedení města ve výši 17,6 milionů. Rozpočet je tradičně schodkový s tím, že schodek je kompenzován zapojením rezerv a mimorozpočtových zdrojů. Podle starosty Tomáše Macha vedení města počítá s tím, že po ukončení prvního čtvrtletí příštího roku provede hodnocení skutečného plnění příjmů a výdajů a podle toho bude na situaci reagovat.

„Musíme dokončit významné investice a přes nepříznivé okolnosti zajistit plynulý chod a další rozvoj města. Budeme samozřejmě dále usilovat také o dotace. Město již v roce 2019 a 2020 vytvořilo rezervy pro případ nenadálých událostí. Jsem tomu opravdu rád, protože v tomto roce se určitě budou hodit,“ uvedl nymburský starosta.

Opozice kritizuje fakt, že radnice se podle ní snaží málo šetřit. „Základní věc, kterou postrádáme, je jakákoli snaha ušetřit na provozu. Chápeme, že možností není moc, ale oblasti, kde by se dalo alespoň trochu ubrat, jsou a ani jedna nebyla využita. Určitě byla možnost snížit reprezentační fond a náklady na některé akce. Opravdu je nezbytná oslava konce roku za 150 tisíc? Posvícení by se také dalo zlevnit – a jsou tam další možnosti,“ uvádí zástupci opozice, kteří vydali dokument s body, které se jim v rámci rozpočtu nelíbí.

Co se nelíbí opozici

Mezi nimi jsou například kritika investice do rozšíření sálu Obecního domu. Využití navýšené kapacity bude podle opozice zcela marginální a neadekvátní množství vynaložených prostředků. Naopak v rozpočtu podle opozice chybí podpora spolku Permanent. „Ten si zaslouží dle našeho názoru dotaci na měření škodlivých hodnot v ovzduší a na další činnost s tím spojenou. Na příští rok je v rozpočtu opět nula!“ poukazují zástupci opozice. Kritizují také odklad stavby nového skateparku na rok 2022.

Nejvíc peněz půjde do Jankovic

Koalice naopak vypichuje projekty, které získají v příštím roce nejvíce peněz z městské kasy. S částkou 20 milionů počítá jako se spoluúčastí na stavbě lávky přes Labe. Největší suma, 23 milionů, pak půjde do dalších etap revitalizace jankovického sídliště. 16 milionů je určeno na rekonstrukci pavilonu E v nemocnici. Projekt nového bazénu má spolknout 9 milionů korun.

Rozpočet počítá i s podporou sportovních oddílů. „Nemalou výdajovou položku tvoří dotace na provoz a činnost. Jde celkem o 10,5 milionu korun. Město jich podporuje více než třicet,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Největší částky půjdou do Spolku přátel košíkové Polabí (1,8 mil.), Ned Hockey na provoz a opravy zimního stadionu (1,5 mil.), TJ Lokomotivy Nymburk na činnost oddílů (1 mil.), Voleyballu Nymburk (1 mil.). 

Další položku výdajů tvoří příspěvky na akce ve městě, například Přístavní slavnost, Nymburské posvícení, Festival hudby B. M. Černohorského, Den města, festival Polabská vonička, oslavy adventu, Ples města a další.

Základní příjmovou položkou zůstávají daňové příjmy, které tvoří více než polovinu z celkového objemu příjmů. „Odhad těchto příjmů pro rok 2021 reaguje na aktuální ekonomickou situaci a mimořádná opatření s dopadem na ekonomiku. Trend se prudce otočil. Příznivá ekonomická situace posledních let nastavila každoročně rostoucí příjmy, rok 2020 přinesl vážný zlom. Nikdo neví, jaký bude skutečný propad daňových příjmů,“ uvedl starosta Mach. Rozpočtové výdaje byly podle něj sestavovány s přihlédnutím k výhledu zpracovanému na léta 2022 a 23 a se zohledněním očekávaného propadu v příjmech města.

Největší investiční akce města pro rok 2021
Nová lávka přes Labe (spoluúčast 20 mil.)
Revitalizace sídliště Jankovice (23 mil.)
Nemocnice Nymburk – rekonstrukce pavilonu E (16 mil.)
ZŠ Tyršova – výměna střešní krytiny (9,2 mil.)
Projektová dokumentace na nový bazén (9 mil.)
Dětské hřiště v Jankovicích (8 mil.)
Parkoviště pro bazén + PČR realizace (7,8 mil.)
Most Karla Čapka přes Lidušku (7,2 mil.)
Terasy Eliška – odvodnění (6,8 mil.)
Realizace korza Na Přístavě (6,1 mil.)
Park v Kolonii – úprava parku a parkovací plochy (4,5 mil.)
ZŠ Tyršova – školní hřiště (3,4 mil.)