Pobočka na sídlišti nabídne stejné služby, jako nabízí ta hlavní na Palackého třídě. „I na sídlišti si bude možné půjčit stejné knihy, bude tam přístup na internet. Ti, co k nám chodili dosud do knihovny, budou moci chodit i tam,“ uvedla Marešová.

Pobočka bude umístěna v suterénu polikliniky v ulici Okružní naproti bufetu v dosud nevyužívaných prostorech, které jsou majetkem města. Prozatím bude knihovna otevřena dva dny v týdnu.

Stavební úpravy zahrnovaly zejména demontáže stávajících dřevěných obkladů a kovového roštu podhledu stropu, nové protipožární obklady instalačních šachet, sloupů a stropu, opravy omítek, nové malby, nové PVC, výměnu vstupních dveří do knihovny a elektroinstalaci. Byla také vyměněna stará svítidla za dostatečně výkonné zářivky a zajištěno připojení k internetu.

Otevření pobočky knihovny vítá i starosta Pavel Fojtík. „V 90. letech už pobočka knihovny na sídlišti v Jankovicích ve stejných prostorách fungovala, bohužel byla následně nesmyslně zrušena. Dnes tedy dochází k nápravě tohoto kroku,“ řekl Fojtík.