Kniha se rodila velmi těžce a slovo rodila je v tomto případě opravdu na místě. Zrod knihy popisuje vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Markéta Tomčíková. Město hledalo autora, který vystudoval dějiny umění a dokáže sepsat věcně správný text, vyhledat Dědinovy práce, porozumět jim a sestavit ucelený portrét tohoto zajímavého a neprávem zapomenutého autora. „Ukázalo se, že to nebude jednoduché. První adeptka se s vervou vrhla do práce, aby záhy zjistila, že otěhotněla a práci nezvládne dokončit. Stejně tak skončil druhý pokus. Pracovně jsme situaci pojmenovali Dědinovo prokletí, sám malíř byl otcem sedmi dětí,“ uvádí Markéta Tomčíková. Až třetí pokus vyšel.

Alžběta Semrádová měla na přípravu knihy poměrně málo času. „Naštěstí práci zvládla a podařilo se jí přes galerie a aukční síně sehnat velké množství Dědinových prací. Vzhledem k tomu, že jsme se snažili co nejvíce výtvarných děl dohledat, a pokud možno i vidět na vlastní oči, byla dalším krokem spolupráce se soukromými sběrateli, zejména s rodinou,“ popisuje vedoucí odboru nymburské radnice.

close Kniha i kalendář týkající se malíře Jana Dědiny jsou k dispozici v Turistickém a informačním centru na náměstí. info Zdroj: archiv radnice zoom_in S nápadem vydat publikaci ke 150. výročí Dědinova narození přišel za vedením města učitel Jiří Černý spolu s malířovou vnučkou, výtvarnicí Janou Čablíkovou. „Účel publikace, jež vznikala bezmála tři roky, je jasný; připomenout veřejnosti atraktivním a zajímavým způsobem malíře Jana Dědinu, umělce spojeného s Nymburkem,“ vysvětlila místostarostka Stanislava Tichá. Focením jednotlivých obrazů, ilustrací a skic byl pověřen zaměstnanec radnice, grafik a mapový specialista Tomáš Kukal. Ten je nakonec nejen autorem většiny fotografií, ale stojí i za grafickou úpravou knihy.

Zadáním bylo připravit stručný a zajímavý životopis, který poslouží jako rámec pro představení Dědinova díla. Publikací a prací, které se malířovu životu věnovaly, už vyšlo několik. Dosud ale chyběla kniha, která by podrobněji mapovala Dědinovo dílo od studentských let přes působení v Paříži, slavný návrat do Čech i smutný závěr života v zapomnění v Tatobitech. Umělec, který pracoval a žil mezi nejznámějšími malíři i sochaři své doby, postupně mizel z českého kulturního povědomí.

Kniha Jan Dědina – malíř je k zakoupení za 250 korun v Turistickém informačním centru. Město navíc připravilo také nástěnný kalendář, který obsahuje dvanáct secesních dam Jana Dědiny a za cenu 120 korun provede celým rokem 2021.