Kněžičtí, kteří krajskou soutěž vyhráli už v roce 2014, letos získali Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Za co přesně obec se zhruba pěti stovkami obyvatel ocenění získala, vysvětlil starosta Milan Kazda. „Získali jsme ji jednak za spolupráci s Kamilem Soukupem, který nám například půjčuje mulčovač. Dále spolupracujeme s Miroslavem Brzákem, který je pěstitel a přímo do naší školky dodává okurky. A také spolupracujeme se Zemědělskou společností Mezihájí. Spolupráce je vzájemná, také nám půjčují stroje. Oni v případě potřeby mohou čerpat elektřinu z našich zdrojů,“ vysvětlil základní body spolupráce Kazda.

Mluvčí Středočeského kraje David Šíma připomněl, že za zisk Oranžové stuhy (a také za zisk Bílé a Modré) je odměna 600 000 korun. „Vítěz krajského kola, obec Ledčice, získává ke zlaté stuze 1 milion korun. Zároveň postupuje do celostátního kola, stejně jako nositelé Oranžové a Zelené stuhy,“ informoval mluvčí, že Kněžice budou o zisk celostátní Oranžové stuhy usilovat na celorepublikovém klání v půli září.

Kněžice úspěšně reprezentovaly Nymbursko v soutěži o Vesnici roku už v minulosti. Kromě zmíněné Zlaté stuhy z roku 2014 získaly také Oranžovou stuhu o rok dříve, tedy v roce 2013. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí pak Kněžičtí získali v roce 2019. „Jsou to ocenění, která patří všem našim obyvatelům za společnou práci, kterou pro obec dělají,“ konstatoval starosta.

Opolany: dva diplomy doma

Hned dvě ocenění si odnesly Opolany. Získaly diplom za vzorné vedení kroniky a diplom za organizaci netradičních sportovních a kulturních aktivit. „Týká se to dvou akcí, které pořádáme. Jednak Oškobržské zpátečky, což je běh nebo chůze pozpátku na vrch Oškobrh a dolů. Druhou akcí je otevírání Cidliny, takzvaná Želviáda, při níž se tradičně splouvá řeka od Žehuně až do Kanína. Letos se uskutečnila 20. května a dorazilo 450 lidí,“ řekl starosta Opolan Jan Vojáček.

Opolany se soutěže zúčastnily poprvé a s výsledkem je starosta spokojen. „Jsme jediná obec, která získala dva diplomy. Samozřejmě bychom byli radši za některou stuhu, ale viděli jsme, že jiné obce pracují ještě více a to je pro nás motivací do dalších let,“ konstatoval starosta s tím, že nevylučuje přihlášení se do soutěže i v příštím roce.

Soutěž Vesnice roku vyhlašují Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Krajská ocenění budou slavnostně předána zástupcům obcí ve vítězné obci v sobotu 29. července. Celostátního vítěze a nositele titulu Vesnice roku 2023 vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže 16. září 2023 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

V loňském roce slavilo v soutěži Nymbursko obrovský úspěch, když nejen středočeské kolo, ale později i celostátní klání vyhrála obec Kostelní Lhota. Ta porotu zaujala nejen svoji květinovou výzdobou a péčí o kostel, ale především bohatým komunitním životem s pořádáním řady společných akcí podporovaných místními spolky. V letošním roce po odmlce ve vsi obnovili Staročeské Máje.

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2023
Hlavní ceny
Zlatá stuha - Ledčice
Modrá stuha za společenský život – Bukovno (Boleslavsko)
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Kněžice (Nymbursko)
Bílá stuha za činnost mládeže má městys – Davle (Praha-západ)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – Chorušice (Mělnicko)

Další ocenění
Vesnická knihovna Středočeského kraje roku 2023 – obec Dolní Břežany (Praha-západ)
Diplom za vzorné vedení kroniky - obec Opolany (Nymbursko)
Diplom za organizaci netradičních sportovních a kulturních aktivit - obec Opolany (Nymbursko)
Diplom za podporu ochotnického a loutkového divadla - město Bystřice (Benešovsko)
Diplom za příkladnou práci s mládeží - obec Kly (Mělnicko)
Diplom za vhodné využití pozemkových úprav - obec Kotopeky (Berounsko)
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - obec Líský (Kladensko)
Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce - obec Řepín (Mělnicko)
Diplom za podporu sportu a sportovní infrastruktury – městys Březno (Boleslavsko)
Diplom za občanskou soudržnost - obec Mečeříž (Boleslavsko)
Inovativní obec - obec Dolní Břežany (Praha-západ)
Cena naděje za živý venkov – obec Tetín (Berounsko)
Diplom za nejlepší chleba - obec Kotopeky (Berounsko)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
kategorie A – obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Oprava kapličky svatého Jana Nepomuckého v části obce Tihava
obec Kotopeky

kategorie B – obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Oprava fasády místního pohostinství
obec Mečeříž

kategorie C – nové venkovské stavby
Hřbitov
obec Dolní Břežany