„Byly navrženy tři varianty umístění budovy sportovní haly vedle sportovních ploch nad ulicí Komenského a shodli jsme se, že optimální začlenění do prostoru je varianta B. Je zde propojení se stávajícím areálem a možnost rozšíření celého území i parkoviště na etapy,“ uvedla místostarostka.

Nová multifunkční sportovní hala má stát v Komenského ulici a měla by sloužit nejen pro sport a kulturu, ale také by ji měli využívat žáci a studenti, kterým stávající prostory k hodinám tělesné výchovy kapacitně nepostačují.

V objektu by se měla nacházet sportovní hala, víceúčelový sál, šatny, nářaďovna, dílna pro správce, zázemí klubů a spolků, občerstvení či zasedací místnost.