Vypadá to, že poděbradský KIC nemusí letos dostat ani korunu. Poprvé totiž nedostal normální dotaci a musí o ni nově požádat
v grantovém řízení. Jenže to má háček. Bývalý jednatel Ladislav Langr, který minulý pátek na funkci rezignoval, tuto žádost o dotaci nepodal. „Nesouhlasím s tímto systémem, nepodám žádost,“ řekl Langr.

Přesto se obálka s žádostí o dotaci za KIC na radnici objevila. Kdo ji podal, však nikdo nevěděl. „Nevím, obálky rozlepujeme až na radě,“ uvedla tehdy místostarostka Jiřina Soukupová. V úterýNymburskému deníku ale potvrdila, že žádost podepsal Miloš Novák, v té době pouhý zaměstnanec KICu. Podle Langra neměl právo takovou žádost podepsat. „Jeho podpis nemá žádnou váhu. Žádosti o dotace se doručovaly na úřad v pátek do 13 hodin
a to jsem byl statutárním zástupcem KICu ještě já. Nikdo jiný neměl podle pravidel stanovených městem právo podpisu,“ řekl Langr.

Je pravda, že o hodinu později na valné hromadě KICu Langr rezignoval a Novák byl vedením města určen jako prozatimní jednatel KICu. V ten moment by byl podpis platný. Vypadá to tedy, že by se žádost KICu nemusela dostat přes komisi.

Žádostí o dotaci na podporu kultury a rozvoj cestovního ruchu se na radnici sešlo šestnáct.
V komisi, která doporučí zastupitelstvu ke schválení žadatele o dotace, sedí i městský právník. Jak on to vidí? „Nebudu se k tomu vyjadřovat, kompetentní je v tomto případě zastupitelstvo,“ řekl stroze právník Stanislav Vavřička.