Je to příznivá zpráva nejen pro příznivce Hrabalových textů (a filmu Slavnosti sněženek, který režisér Jiří Menzel natočil podle stejnojmenné knihy), ale vlastně i pro krajskou pokladnu. Původně se totiž nemovitost v létě objevila v nabídce realitní kanceláře s vyšší cenovkou: 11,9 milionu.

Rezidence Na Mariánské cestě vzniká v Brandýse nad Labem.
V Brandýse vyroste nová rezidenční čtvrť, bude zahrnovat 321 bytů

Jestliže však současně dostala upozornění na tuto položku média, stejně jako kraj a ministerstvo kultury, zdálo se jasné, jaká hra se zřejmě uplatnila: taktika zveřejnění nabídky s cílem přimět ke koupi veřejné instituce, protože podobná příležitost se nebude opakovat. A prakticky od počátku se téměř nahlas špitalo o tom, že zveřejněná cena by mohla být „k jednání“.

Kraj a stát volí společný postup

Zástupci hejtmanství a státu se dohodli, že kraj se pokusí chatu koupit (začleněna by pak byla do struktur Polabského muzea Poděbrady jako jedna z poboček) a resort kultury pomůže s vytvořením expozice: odborně a v rámci možností i finančně. O takovém závazku hovoří i memorandum o spolupráci, které v říjnu podepsali hejtmanka Petra Pecková (STAN) a ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Kolem ceny (kdy původně požadovaných necelých 12 milionů nebylo zrovna cenou v místě a čase obvyklou, jestliže nemovitost kromě svého příběhu nevyniká nějakou zvláštní hodnotou) se však původně objevily rozpory jak v řadách krajských zastupitelů, tak i mezi radními. Že hodnotu stavební výrazně převyšuje hodnota kulturně-historická, potvrdily krajem objednané posudky vedoucího Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze Václava Girsy i historika Miloslava Vlka.

Buď teď, nebo už nikdy

Nyní padlo rozhodnutí: Hrabalovu chatu se kraj pokusí koupit s cílem zpřístupnit toto místo veřejnosti a vytvořit tam expozici představující Hrabala jako člověka i autora a jeho vztah k rekreační osadě Kersko. Středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) ve čtvrtek uvedl, že z pohledu kraje je cena objektu „de facto nevyčíslitelná“ s ohledem na jeho jedinečnost. „Případná ztráta tohoto historického prostředí znamená ztrátu neopakovatelné, jedinečné hodnoty,“ zdůraznil. Koupě je pro kraj snazší než pro stát: jednodušší je přesvědčit zastupitele, než kdyby ministerstvo kultury žádalo uvolnění peněz po ministerstvu financí.

Pokud se koupě podaří, měly by se naplňovat další plány, podle nichž by do chaty první návštěvníci mohli zavítat už v příštím roce. To, že je vše na cestě směřující k tomuto cíli, potvrzuje fakt, že radní Švenda ve čtvrtek pozval novináře na prohlídku chaty; s termínem v pondělí 22. listopadu. O samotné koupi má krajské zastupitelstvo rozhodovat o týden později: 29. listopadu.

Nákladný nákup není výjimkou

V podobném režimu – koupit, když se naskytla příležitost, nebo pak trvale litovat – uskutečnil kraj několik nákladných nákupů pro své příspěvkové organizace v oblasti kultury už v minulosti. Těmi nejsledovanějšími se staly pořízení takzvané kutnohorské iluminace (nebo také „miniatury“, což však nesouvisí s rozměry pergamenu s vyobrazením dolování stříbra v 15. století, ale s použitím suříku čili minia jako červeného barviva) a největšího kusu surového stříbra vystavovaného v České republice.

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.
Z týmu hejtmanky Peckové mají odejít do nové vlády dva její náměstci

Miniaturu o rozměrech 44 x 64 cm nyní má ve sbírkách GASK neboli Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Když se v roce 2009 objevila v dražbě v londýnském aukčním domě Sotheby's, jeli ji koupit osobně tehdejší šéf GASK Jan Třeštík a hejtman David Rath (tehdy ČSSD), jenž jako statutární zástupce kraje mohl na místě přijmout rozhodnutí týkající se ceny. V roce 2013 pak kraj kupoval na burze minerálů v Mnichově kus stříbra hmotnosti 11 kg a rozměrech 25 x 20 x 15 cm, který někdo z horníků ukradl z uranového dolu v Příbrami. Unikát, který potají vynesl z šachty číslo 21, se pak do Německa dostal přes Rakousko. Návrat umožnily peníze poskytnuté z fondu tehdejšího hejtmana Josefa Řiháka (ČSSD).

V obou zmiňovaných případech prodávající očekávali, že by kupcem mohl být právě Středočeský kraj – a také na nabídku patřičně a včas upozornili.