Ještě letos by měly do Milovic dorazit zubři a pratuři. Na rozdíl od koní, kteří byli dovezeni do Čech z britského poloostrova, pět zubrů by mělo být přivezeno z Polska a pět až deset vyšlechtěných praturů 
z Holandska.

Podle ředitele společnosti Česká krajina Dalibora Dostála funguje spásání agresivní trávy nejlépe právě při kombinaci těchto tří velkých kopytníků. Ochránci přírody v lednu v Milovicích vypustili do části bývalého vojenského prostoru 14 divokých koní dovezených z Británie. Projekt má krajině bývalého vojenského prostoru navrátit přirozenou rovnováhu. V dubnu ke klisnám na čtyřicetihektarovou pastvinu přivezli také hřebce a podle Dostála by se na jaře příštího roku mohla narodit hříbata.

Zubři i pratuři by potom stejně jako divocí koně měli být umístěni v ohrazené pastvině. „Lokalita pro pratury by přímo navazovala na lokalitu, kde jsou divocí koně, a se zubry se počítá do lokality, která se nazývá Traviny, ta je vzdálenější od Milovic," řekl Dostál. Česká krajina nyní žádá 
o granty ve výši několika milionů korun od středočeského krajského úřadu a z evropských fondů. „V případě optimálního průběhu bychom už v létě měli vědět, jak to dopadlo," doplnil Dostál.

Kopytníci v Milovicích spásají step, a pomohou tak odvrátit ústup otevřené krajiny, která tvoří prostředí pro stále vzácnější druhy květin, motýlů a dalších ohrožených druhů. Zubři už byli v Česku vypuštěni v dubnu 2012 v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

(s využitím ČTK)