Nepokoj by tak měl přinášet klid a pohodu. Pokojnější spaní i v době povodní pro lidi, kteří žijí v okolí řeky Mrliny: například Křince či Vestce – ale vlastně i Nymburka, v jehož blízkosti se tento tok vlévá do Labe.

Vybudování tohoto suchého poldru neboli příležitostné nádrže představuje účinné a současně šetrné řešení, které společně s dalšími podobnými stavbami na toku Mrliny pomůže zabránit povodňovým škodám, vysvětlil v pondělí náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Připomněl, že poldr dá především větší klid lidem, kteří mají své domy v obcích níže po proudu řeky.

S Krčínem ovšem může mít chystaný poldr společného víc, než kdo předpokládal. Mimo jiné právě v tomto regionu, dnes známém především jako ptačí oblast Rožďalovické rybníky, prý tento muž v době, kdy jeho jméno ještě nic neznamenalo (a sám tehdy sotva tušil, že je předurčen k tomu, aby své životní dílo vykonal na jihu Čech), sbíral první zkušenosti rybničním hospodařením a s budováním nádrží. A poldr Nepokoj má vzniknout právě v místě někdejšího a dávno zaniklého rybníka na Štítarském potoce; poblíž jeho ústí do Mrliny…

Stejně jako se velká vodní díla nebudovala jako osamocené solitéry před staletími, také chystaný poldr nezůstane sirotečkem. Nepokoj má být součástí celé soustavy protipovodňových opatření navržených v povodí Mrliny. V jeho případě se počítá s obnovou půl kilometru dlouhé sypané hráze s maximální výškou 5,1 metru – Krčín by ovšem délku měřil na provazce a výšku v loktech – zpevňované vysázenou zelení tak jako za stara. Vznikne nádrž schopná zachytit část přívalových vod, umožňující částečně kontrolovaný odtok. 

Pokud by se Štítarský rybník rozvodnil, zátopa může zabrat až 191,4 hektaru. S tím se ovšem počítá – a vše je navrženo tak, aby vznikaly minimální škody na majetku. Navíc má být vybudování poldru řešeno tak, aby se jednalo o minimální zásah do krajiny, šetrný k zeleni i živočichům. Kvůli stavbě má být ze zemědělského půdního fondu trvale zabráno 1,2 hektaru – a dočasně dalších 1,1 ha.