Zvýšení komfortu budoucích pacientů. To byl důvod přerušení rekonstrukce nymburské nemocnice. Po změnách v projektové dokumentaci mají změny pokračovat od září. Radnice teď vybírá dodavatele stavebních prací.

V projektové dokumentaci nastaly změny, o nichž byly informování i zaměstnanci nemocnice. Změny se týkají především interního oddělení. „S podobou, jakou interní oddělení získá po dokončení kompletní rekonstrukce, byli průběžně seznamování i zaměstnanci dotčeného oddělení a zároveň byli zapojeni i do samotného plánování," uvedla Pavlína Stránská, mluvčí nemocnice.

Rekonstrukce pavilonů B, C, D nymburské nemocnice bude znovu zahájena po ukončení nového výběrového řízení na zhotovitele stavby. To bylo vyhlášeno ve středu 8. července. „Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s komplexní rekonstrukcí pavilonů B, C a D. Zahrnuto je i provedení slaboproudých a datových instalací a elektroinstalací. Předpokládaná hodnota zakázky je podle projektové dokumentace vyčíslena na 19 milionů korun," upřesňuje Alena Havelková, jednatelka nemocnice.

Základním kritériem pro hodnocení nabídek od potencionálních zhotovitelů je nejnižší nabídková cena. Poslední možný termín pro podání nabídek je 30. července v 11 hodin. „Smlouva s vítězem by podle předpokladu měla být podepsána v srpnu letošního roku, samotné zahájení stavby se pak předpokládá v září," doplnila Stránská.

Zadavatel zakázky, město Nymburk, umožní zájemcům o zakázku prohlídku místa plnění, a to 15. července v 10 hodin se srazem před recepcí nymburské nemocnice. Z organizačních důvodů je možná účast maximálně dvou osob za jednoho uchazeče.

Kompletní znění zakázky najdou zájemci na webové adrese zakazky.mesto-nymburk.cz pod názvem Stavební úpravy nemocnice Nymburk, pavilony B, C a D.

Vzniká i oddělení následné péče

Již několik týdnů se zcela mění část druhého patra pavilonu H, kde zázemí sloužící k poskytování pooperační péče dostane novou tvář. V nemocnici vzniká zcela nové oddělení následné intenzivní péče. Krok vedení nemocnice posvětil údajně ministr zdravotnictví i Všeobecná zdravotní pojišťovna(VZP). „Služby v nymburské nemocnici zkvalitní oddělení následné intenzivní péče, které bude na základě smlouvy provozovat v pronajatých prostorách společnost Chronicare s.r.o.," vysvětluje jednatelka nemocnice Alena Havelková. Prostory byly ke stavbě předány 24. dubna a rekonstrukce by měla být dokončena v závěru srpna letošního roku.