Výše uvedené plány budou ale platit pouze v případě, že samotný objekt kulturáku projde stavebně technickým průzkumem a posouzením statika. „Pak by se skutečně počítalo s využitím těchto prostor pro nové školní třídy. Je to jedno z opatření, které navýší počty míst pro školáky v našem městě, což je problém, který musíme řešit,“ řekl místostarosta Zdeněk Vocásek.

O projektu, který by proměnil někdejší dům v prostory sloužící ZŠ Tyršova, se mluví už řadu let. První plány pro využití rozsáhlé budovy však byly výrazně jiné, než ty, se kterými počítá současné vedení města. V roce 2016 se počítalo s využitím Janouška pro potřeby tělocvičny, školní družiny a zřejmě i školní kuchyně.

Radost byla předčasná

Takto o tehdejších plánech mluvila před sedmi lety ředitelka školy Soňa Obická. „Máme ohromnou radost, že město koupilo do svého majetku bývalý kulturní dům Janoušek. To znamená, že se naše škola po letech dočká pořádné tělocvičny s odpovídajícími parametry a veškerým zázemím, dále nových prostor pro družinu a bude-li nám, přesněji řečeno dětem nadále město přát, tak snad i vlastní kuchyně, abychom nemuseli pro tak velkou školu obědy dovážet. Přes prázdniny už probíhala jednání s architekty, kteří připravují projekt. Nutno říct, že nás poslouchají a zohledňují potřeby školy. Zcela zásadní bude propojení nového objektu se školou," plánovala tehdy ředitelka školy. Jenže k uskuteční projektu v této podobě nikdy nedošlo a po sedmi letech je budova kulturáku stále chátrající a opuštěná. A Základní škola Tyršova si musí poradit se stávajícími prostory.

Nová škola

Kromě navýšení počtu tříd a tím i žáků na Základní škole Tyršova má vedení města i další plány. Tím nejzásadnějším je stavba nové základní školy, která by byla už čtvrtou ve městě. Po ZŠ Komenského, Tyršova a Letců R.A.F. by měla přibýt ve druhé polovině dvacátých let nová škola za sídlištěm u lokality Na Hroudách ve směru na Kamenné Zboží.

Právě tato lokalita by se měla v příštích letech zásadně rozvíjet a očekává se i poměrně razantní navýšení počtu obyvatel (a tím i dětí) v této zóně. Nová škola by měla pojmout nejméně 540 dětí, každý ročník od 1. do 9. třídy by měl k dispozici dvě školní třídy.