Starosta Tomáš Mach požádal o podporu projektu kardinála Dominika Duku. Ten zaslal dopis, ve kterém záměr města posvětil. „Mám radost z Vašeho konstatování, že se kostel svatého Jiljí stal sídlem nejen duchovním, ale i kulturním a místem po setkávání a zejména kultivaci ducha. Kéž by tomu tak bylo ve všech farnostech,“ píše Dominik Duka v dopise adresovaném starostovi města. „Proti Vašemu záměru nemám žádné námitky a rád vyslovuji svoji podporu s upozorněním, že je třeba dbát na bezpečnostní předpisy,“ napsal pražský arcibiskup. Poděkoval také za podporu akcí pořádaných nymburskou farností.

Kostel svatého Jiljí je v majetku církve. Proto do něj město nemůže investovat ze svých postředků. Za účelem provedení nezbytných oprav a následného zpřístupnění věže sv. Jiljí proto založilo veřejnou sbírku.

Veřejná sbírka běží od 2. ledna do 31. prosince 2020. Přispět mohou jednotlivci i organizace, a to dvěma způsoby. Zaslat finanční prostředky na transparentní účet 28249-504359359/0800 u České spořitelny, anebo přispět finanční hotovostí do kasiček, které jsou umístěny přímo v kostele svatého Jiljí a v Turistickém informačním centru na náměstí Přemyslovců.