Od loňského podzimu funguje jako nový kulturní prostor kaple sv. Jana Nepomuckého v Tyršově ulici. Město plánuje na jeho další opravu vydat celkem 32 milionů korun. Tubus by měl spojit kapli s Hálkovým divadlem.

„Odbor rozvoje a investic 
v současné době připravuje jednotlivé etapy celé rekonstrukce. Její realizaci plánujeme v průběhu let 2012 až 2014. V rozpočtu na příští rok se budeme snažit prosadit částku 14 milionů korun,“ řekl starosta Miloš Petera.

Jasno má vedení města i ve využití kaple. „Rekonstrukce kaple je prioritní záležitostí odboru školství, kultury a památkové péče. Nyní zde probíhají výstavy a koncerty. Do budoucna v kapli plánujeme svatební obřady, přednášky. Od dubna do října objektzpřístupníme veřejnosti i mimo avizované akce,“ navnadil veřejnost místostarosta Pavel Fojtík.

Návštěvníci jistě ocení, že zázemí pro rozličné akce 
v kapli poskytne Hálkovo divadlo. „Tuto záležitost město také upravilo ve smlouvě s novými provozovateli divadla. Podle projektové dokumentace plánujeme propojení divadla a kaple krytým spojovacím krčkem,“ nastínil Fojtík.

Kaple sv. Jana Nepomuckého je od roku 1948 v podstatě bezprizorní. Po dlouhých dvaašedesáti letech se ji podařilo v loňském roce obnovit. V mezidobí tam bylo skladiště zčásti Hálkova divadla a také Městského úřadu. „Gotická kaple je poslední dochovanou stavbou po zrušeném dominikánském klášteře. Presbytář konventního kostela dal v letech 1857 až 1860 na vlastní náklady přestavět Jan Nepomuk Zedrich na školní kapli a rodinnou hrobku. Bývalá školní kaple byla uzavřena po druhé světové válce. Jedná se o architektonicky velmi cennou stavbu,” popsal místostarosta Pavel Fojtík.

Po sametové revoluci se stala kaple i úložištěm bronzové sochy Klementa Gottwalda, která do té doby měla místo před budovou policie na křižovatce Boleslavská a Tyršova. „Jeden čas se uvažovalo o lapidáriu, které by v prostorách kaple shromáždilo sochy, které se v okolí vyskytovaly,” doplnil Fojtík.