„Investice do jedné z nejcennějších staveb města jsou dlouhodobě naší prioritou. Začali jsme loni generální opravou střechy, obnovou pláště budovy, ostěním oken a restaurováním barokních dveří. Nyní došlo i na mramorovou balustrádu,“ říká starosta města Pavel Fojtík a připomíná, že zbývá ještě poslední etapa, kterou je obnova interiérů.

Jak se mramorová balustráda restaurovala?
Bylo nutné ji šetrně očistit, odstranit starý tmel, zpevnit korodující části a trhliny, slepit uvolněné fragmenty, vyplnit trhliny minerálním tmelem, obnovit spárování, barevně retušovat, převoskovat a přeleštit. Vše tak, aby se v maximální míře zachovaly originání prvky.

Dosud nymburská radnice do budovy investovala přes jedenáct milionů korun. K tomu brzy přičte ještě výdaje za odvodnění kaple, které se provádí v těchto dnech. „Během prosince by mělo být dokončeno odvlhčení spodní části stavby, tedy základů a navazujícího zdiva, zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spojené odvodnění stavby do dešťové kanalizace,“ vysvětluje mluvčí radnice Petr Černohous. 

Dále se podle Černohouse bude instalovat venkovní osvětlení v chodníčku okolo kaple a vydlážděn bude nejen chodníček, ale i nová přístupová cesta ke vchodu. Na část investic přispělo také ministerstvo kultury. Objekt je totiž zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek a nachází se v památkově chráněném území. Kaple je totiž dochovaný presbytář bývalého kostela, který patřil k dominikánskému klášteru založenému kolem roku 1275.

Při opravách museli restaurátoři mramorovou balustrádu šetrně očistit, odstranit starý tmel, zpevnit korodující a slepit uvolněné části, vyplnit trhliny minerálním tmelem, obnovit spárování, barevně retušovat, převoskovat a přeleštit. Vše tak, aby se co nejvíce zachovaly původní prvky. Kromě toho, že budova patří k architektonickým památkám, disponuje i vynikající akustikou. Mohly by se tam časem konat například komorní koncerty.