Město zkolaudovalo kanalizaci v příměstských částech. Podle opozičního Poděbradského fóra (PF) je netěsná a vykazuje velké množství chyb. Zástupci Fóra také dali kraji podnět k prošetření, zda nedošlo k porušení zákona. Námitky zaslali i na ministerstvo zemědělství a Český inspektorát životního prostředí.

Vedení města ale tvrdí, že kanalizace je provozuschopná a rozhodlo se závady řešit v rámci reklamace. „Neznám stavbu, která by byla bez závad. Kanalizace však nevykazovala takové závady, které by jí bránily v provozu,“ řekl starosta Jozef Ďurčanský.

S tím Fórum nesouhlasí. „Myslíme si, že kolaudace je v rozporu se zákonem. Ve zprávě hodnotící zkušební provoz píší Vodovody a Kanalizace, že dochází k masivnímu nátoku balastních vod,“ uvedl zastupitel za PF Josef Kutil.

To ve výsledku podle něj znamená, že se spodní voda dostane do potrubí se splašky a tím extremně zatěžuje čistírnu odpadních vod. PF navrhovalo kolaudaci odložit a nejdříve odstranit závady.

Podle vedoucího odboru životního prostředí Jindřicha Vondry se stala z kanalizace politická věc. „Minulé vedení města stavbu převzalo. Nyní stále dílo kritizuje. Je to nechutné,“ uvedl Vondra s tím, že dodavatel VCES prodloužil záruční dobu díla na 104 měsíců. „Tím vyšel městu vstříc. My přece po čtyřech letech kanalizaci nevykopeme a nezačneme znovu,“ říká.

Podle zastupitele Ondřeje Malovce si kraj vyžádal od města spis o díle k prošetření. „Je to tak 14 dní, kdy mi došla zpráva, že kraj žádá odbor životního prostředí o všechny podklady,“ řekl Malovec.