Zřejmě nejdiskutovanějším tématem za poslední rok je ve městě stavba vodovodu a kanalizace v příměstských částech Velké Zboží, Kluk, Přední Lhota a Polabec.

Ve všech těchto částech běží v současnosti zkušební provoz a lidé se mohou na potrubí připojovat. Jenže tím vleklé problémy nekončí.

Opoziční Fórum nechalo vypracovat nezávislým technikem Františkem Janouškem zprávu, která vyhodnotila stavbu jako předraženou o celých 21 milionů korun.

„Pan Janoušek zjistil po desetiměsíční práci, jak na projektu, tak při kontrole smluv a faktur, přeplatek díla o 21 milionů. To jsou peníze, o které by mělo město usilovat od dodavatelské firmy VCES. Tak třetina by šla městu, zbytek na splacení úvěru a dalších pohledávek,“ řekl zastupitel za PF Tomáš Kalenda.

Podle Kalendy hodnotí inženýr Janoušek ve své obšírné zprávě předraženost, tedy rozdíl mezi vykonanou a zaplacenou prací.

S tímto tvrzením ovšem zásadně nesouhlasí starosta Jozef Ďurčanský.

„Je to vždycky jen část pravdy, kterou říká opozice. Musí své tvrzení podložit. Rozhodně ale ne zprávou pana Janouška. Původně se měly kopat dva výkopy. Někde se ovšem dělal pouze jeden, který byl ale ve svém důsledku širší než původní dva,“ uvedl Ďurčanský. Ten připouští, že v hrubém pohledu je mezi původními projekty a skutečností rozdíl.

„To nepopírám. Je ale potřeba jít do zápisů z kontrolních dnů a do stavebního deníku a podívat se, jak to bylo vzájemně vykompenzováno. To teprve dává ten správný obraz,“ uvedl Ďurčanský.

Oněch 21 milionů je podle něj iluzorních. „Nikde nejsou a nikdo je nezaplatí, protože skutečnost je jiná,“ dodal.

Podle Janouška se částka může této výše dotýkat, může být vyšší, ale i nižší. „Chybí konečné vyúčtování stavby. Nejsou podchyceny změnyv celkovém rozpočtu, a to je zásadní věc,“ řekl Janoušek.

Stavbu na konci roku 2006, tehdy ještě pod vedením Fóra, odmítlo město převzít pro závažné nedostatky. Jednoznačné protispády, možnost úniku splaškových vod do těch podzemních a jiné problémy. Dílo započaté za předchozího vedení Jozefa Ďurčanského bylo postupně opravováno.

Realita však veselá není. Podle Valentiny Liskové z poděbradského odboru přípravy a realizace investic je v Polabci a Přední Lhotě zkolaudována polovina přípojek. „Ve Velkém Zboží a Kluku je to ještě o něco horší,“ uvedla Lisková.

Někde už jsou ale přece jen problémy vyřešeny. Po peripetiích z obetonováním jímky se na přelomu roku připojil i Oldřich Černý z Velkého Zboží. „Nemám zatím vůbec problémy s kanalizací, funguje to bezvadně. Dokonce mi město odečetlo částku 6 tisíc, protože jsem si jímku sám obetonoval,“ má zkušenost Černý.