V materiálu, který podporuje vedení města, zvolené za Poděbradské fórum, se píše o vadné dokumentaci pro kanalizaci, o chybných krocích bývalého vedení města a především starosty Jozefa Ďurčanského. Dále o změnách ve smlouvě a zvyšování ceny za dílo. Ve zprávě se mluví dokonce také o protizákonném jednání.

„Na stávající kanalizaci je několik stovek závad, z části neodstranitelných. Ve Velkém Zboží a Kluku jsou špatně postavené šachty. Splaškové vody se dostávají do podzemních vod, tím způsobují její kontaminaci,“ řekl zastupitel a odborník na problematiku Josef Kutil.

Vodovody a Kanalizace (VaK) jako budoucí provozovatel kanalizace však ústy ředitele Miloše Petery tvrdí, že ta je provozuschopná. „Jsou tam nějaké závady, ale ty se mohou odstranit během provozu. Závady jsou na každé kanalizaci. Zde se objevily pytle, je vlnovatá. Normy ale nepřesáhly limity, které by bránily provozu,“ uvedl Petera.

Podle zastupitele Miloše Mikolandy je ale postoj budoucího provozovatele, Vodovodů a kanalizací, velmi vyhýbavý.

„Tvrdí, že se kanalizace dá provozovat, přestože jsou na ní podle dokumentace výrazné protisklony. I přesto, že podle kamerového průzkumu jsou tam takzvané pytle nebo praskliny,“ řekl Mikolanda.

Co leží v žaludku novému vedení města, je i skutečnost, že do představenstva společnosti VaK byl zvolen valnou hromadou bývalý starosta Poděbrad Jozef Ďurčanský a ne navrhovaný zástupce Josef Kutil, který má dlouholeté zkušenosti s takovým provozem.

„Nebyl jsem do nového představenstva zvolen a starosta Lubomír Zíta nemohl hlasovat. Prý nebyl delegován za Poděbrady, ale on se nemusí nijak delegovat, protože podíl poděbradských akcií je ve VaKu výrazný. V tu chvíli byl navržen a zvolen za Poděbrady pan Ďurčanský. Podali jsme žalobu na neplatnost této valné hromady,“ vysvětlil Kutil.

VaK byl údajně u soudu úspěšný. „Byli jsme úspěšní, postupovali jsme v souladu se zákonem,“ řekl ředitel VaKu Miloš Petera.

Nové vedení radnice je ovšem jednáním VaKu rozladěno a míní, že dílčí opravy po spuštění kanalizace zaplatí zase lidé na vodném a stočném.

„VaK chce své chyby skrýt, už jejich původní projektová dokumentace, která sloužila jako vodítko pro získání dodavatele stavby, byla od počátku vadná. Jsme jen loutkou v rukou společnosti VaK. Provoz takového díla totiž přinese podstatně vyšší náklady, které bude potřebovat. Pak bude zvyšovat vodné a stočné,“ předpovídá Mikolanda.

Deník oslovil i bývalého starostu Jozefa Ďurčanského, který podle současného vedení radnice nese za problémy s kanalizací odpovědnost. Ten se ovšem k tématu nevyjádřil se slovy, že je zaneprázdněný.