Stejně jako v řadě jiných obcí se muselo stávající vedení obce postavit čelem k nedostatkům, které činí život zdejších obyvatel zbytečně složitý či nepříjemný. Starostka Eva Špetlová, která stojí v čele Kamenného Zboží první volební období, se svým týmem vyhodnotila priority, zvážila reálné finanční možnosti obce, zjistila aktuální dotační příležitosti a pustila se do díla. A první výsledek na sebe nechal čekat jen rok a půl, což je na dotačním poli úspěch.

„Právě jsme získali dotaci na obnovu dětského hřiště, jehož vybavení je v dezolátním stavu. Je to po mnoha letech získaná dotace a první v tomhle volebním období za mého starostování, tak se z úspěchu radujeme. Ale současně pokračujeme v dotačním snažení. Pracujeme na žádosti 
o dotaci na obnovu sídelní zeleně, která zahrnuje obnovu hlavního parku, vybudování nového parčíku 
u nádraží s klasickým posezením pod srdčitou lípou 
a vhodnou alternativu původního stromořadí ořešáků, které musely ustoupit kanalizaci a vodovodu," říká se zjevným nadšením starostka Eva Špetlová. 

Zároveň prozrazuje, že současný dotační systém je natolik složitý, že se obci vyplatí najmout si specializovanou firmu, která se zabývá zpracováváním projektových žádostí. Byť to není zadarmo, obci se tím mnohonásobně zvýší šance na úspěch ve schvalovacím řízení.

Velké sousto bude představovat pro Kamenné Zboží plynofikace. V minulosti se o ní už hovořilo, ale nikdy na ni nedošlo. Obec však plyn potřebuje, a tak začala konat. Podle starostky se nyní vedení obce prokousává administrativními náležitostmi, zajištěním spousty povolení, souhlasů… Až se tohle zvládne, zkusí požádat o dotaci. Jestli neuspějí, jsou rozhodnuti dílo dokončit, i za cenu půjčky. Pokud vše dobře dopadne, do vsi by měl být plyn zaveden během dvou tří let.

Odvážnému štěstí přeje, vědí v Kamenném Zboží, 
a tak připravují ještě jednu lahůdku: „Ještě máme rozpracovaný jeden projekt, rekonstrukci obecního domu. Nepůjde jen o stávající budovu, ale i o přístavbu. Rádi bychom do nového objektu umístili obecní úřad, knihovnu s internetem, obecní archiv, klubovnu pro děti a spolková sdružení a nový společenský sál s pódiem a zázemím pro účinkující. Teď jsme plán společně se zastupiteli obce ještě vylepšili, a sice o půdní vestavbu pro dvě bytové jednotky. Vypadá to hezky, že?" nezakrývá nadšení starostka.

Tenhle projekt je zatím ve fázi vizualizace, ale soudě podle nasazení vedení obce dotáhnou v Kamenném Zboží i tuhle akci do zdárného konce.