Konkrétně na Písty na Nymbursku, kde přírodní památku Písečný přesyp u Píst mají prakticky hned za domy v jihozápadní části obce. Patří také k evropsky významným oblastem Natura 2000, což potvrzuje, jak je toto území v blízkosti řeky Labe cenné.

Písečná lokalita oklopená stromy (nabízejícími i nyní osvěžení ve stínu), která bývá označována za nejzachovalejší dunu v České republice, se těšila zájmu lidí odnepaměti. Archeologové v okolí objevili stopy už po pravěkém osídlení z doby kamenné, z keltské éry v době železné, stejně jako pozůstatky lidské činnosti ve středověku.

Přesevším se však připomínají přírodní hodnoty zdejšího chráněného území o rozloze více než 3,5 hektaru. Vyskytují se tam zcela specifické rostliny, z nichž k nejznámějším patří paličkovec a psineček; mimořádná je však i skladba fauny.