Nymburské K - centrum, nízkoprahové zařízení pro uživatele drog, se po jedenácti letech úspěšného provozu ocitlo v obrovských finančních problémech a je v pozici před zavřením.

Důvodem kritické situace je podle Pavla Plačka, ředitele občanského sdružení Laxus, které K-centrum provozuje, radikální snížení dotací na provoz.

„Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí se meziročně snížila přibližně o 60 procent, od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jsme dostali jen 160 tisíc a Středočeský kraj se letos na financování nepodílí vůbec. Takže na zařízení, které mělo roční rozpočet cca 1,5 milionu korun, máme přibližně 560 tisíc. Za to nejsme schopni provoz K-centra Nymburk udržet,“ tvrdí Plaček s tím, že pokud se situace nezmění, K-centrum na konci letošního roku svůj provoz ukončí.

Pokud se ale černý scénář naplní, Nymburk podle mluvčího Laxusu Ondřeje Urbance o některé sociální služby určené uživatelům drog nepřijde. „Pouze je nebude nabízet žádné místní stacionární zařízení,“ řekl Urbanec.

Výměnu použitého injekčního materiálu za sterilní, testování na virovou hepatitidu typu C nebo zdravotní poradenství, ale třeba také sběr a likvidaci odhozeného injekčního materiálu zajistí pracovníci Centra terénních programů sdružení Semiramis. To má se sdružením Laxus nejen stejnou náplň práce, ale i jednotnou organizační strukturu a vedení.

Poradenství pro rodiče, rodinné příslušníky a další osoby blízké uživatelům drog z Nymburka a okolí zajistí K-centrum Semiramis v nedaleké Mladé Boleslavi.

Podle výroční zprávy Semiramisu a Laxusu za rok 2010 bylo v evidenci nymburského Káčka 113 uživatelů drog a bylo vyměněno celkem 18 414 injekčních stříkaček.

Cílovou skupinou K-centra Nymburk jsou osoby zasažené či ohrožené drogovou závislostí. Konkrétně jde o uživatele drog nealkoholového typu nebo uživatele drog nealkoholového typu v kombinaci s alkoholem.