V Nymburce, Poděbradech, Kovanicích, a také na na Cidlině v Opolanech jsme situaci monitorovali kolem nedělního poledne. Z té doby jsou také snímky v galerii a videa.

Staronová jezírka zmohutněla především v poděbradské lokalitě u Havířského kostelíka. Pod vodou je lokalita kolem inundačního mostu směrem k rybníčku, z nějž je solidní jezírko. Zaplavena je většina ploch, která v lednu při mrazech sloužila k bruslení.

Situace u Havířského kostelíka v Poděbradech. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jen pár centimetrů zbývá u pravobřežní cyklostezky nedaleko nového přístaviště u poděbradského pivovaru. Celé je zatopené molo pro výletní lodě pod zámkem, kde se to opět na nánosech nepořádku hemží divokými kachnami.

V Nymburce je nejnižší místo pod Šafaříkovým mlýnem, kde také dopoledne chybělo už jen pár centimetrů, aby vodní hladina zaplavila cyklostezku. Prakticky stejnou úroveň měla hladina vody v přístavišti s chodníkem pod kaštany, kde obvykle startují závody dračích lodí.

Na elektrárně opět vířila divoká řeka na jezech. Podle údajů Povodí Labe byl nejvyšší průtok přesně o půlnoci na neděli (422 kubíků za vteřinu), a pak také v poledne, kdy se dostal na 419 kubíků. Oficiální měřidlo výšky hladiny v Nymburce není v provozu, ale řeka byla po celém svém toku od Krkonoš až k Děčínu na všech měřených stanicích dopoledne na prvním povodňovém stupni. Nejbližší měřící stanice v Kostelci nad Labem ukazovala před druhou hodinou odpoledne výšku 606 centimetrů, čímž se na 14 centimetrů přiblížila k vyhlášení druhého povodňového stupně.

Ten během noci a dopoledne platil také na Cidlině v Sánech. Řeka se dostala kousek nad 210 centimetrů, což je právě výška pro druhý stupeň. Kolem poledne mírně klesla v řádu 5 centimetrů. V Opolanech však měla stále nevídanou šíři a mírně se vylévala na přilehlé travnaté louky kolem místního mostu. Okem byla také patrná vysoká rychlost, kterou se střed řeky hnal vpřed.

Situace na Cidlině v Opolanech. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Vzhledem k tomu, že pršet má po celou neděli, není vyloučeno, že řeky na některých místech ještě o pár centimetrů stoupnou. V pondělí by však mělo zapršet jen velmi mírně a úterý se středou by se v našem regionu měly obejít beze srážek. K výraznějšímu ohrožení směrem k větším povodním by tak podle prognóz dojít nemělo.