Historicky první výjezdní zasedání Ústavně-právního výboru Senátu na Nymbursko, které zprostředkovala senátorka Emilie Třísková, přivedlo jeho členy také do jiřické věznice. Ředitel Marian Prokeš je seznámil s budoucím rozšířením zařízení a svěřil se
i s problémy, které věznice musí řešit.

Jiřická věznice se nachází od roku 1994 v objektu bývalých kasáren po sovětské armádě. K budovám ještě patří zhruba 55 hektarů pozemků. Generální ředitelství Vězeňské služby společně 
s ministerstvem právě na nich plánuje velkou výstavbu, takže ze zhruba osmi set vězňů by se v budoucnu měl počet téměř zdvojnásobit na 1 500 vězňů. „Ve čtvrtek máme velké jednání za účasti ministerstva a generálního ředitelství kvůli odsouhlasení veškerých parametrů, abychom už v letošním roce mohli začít přípravné práce pro rozšíření stávající věznice. Pokud vše dopadne, jak má, tak budeme největší věznicí 
v České republice," uvedl ředitel Prokeš. Zařízení také slouží jako eskortní věznice na jeden den pro pět set vězňů.

Senátoři se podívali do objektu Střediska hospodářské činnosti, kde se vyrábí nábytek pro organizační složky státu i pro soukromé firmy. V něm pracuje v současné době patnáct vězňů. Marian Prokeš ale upozornil na to, že se daří zaměstnávat i další vězně, některé
i v soukromých firmách. „Na pozemcích máme staré haly po sovětské armádě, které mohou firmy zainvestovat 
a opravit a přivézt třídící linku na komunální odpad 
a zaměstnat třeba padesát vězňů. V tuto chvíli máme rozjednána asi tři pracoviště, takže bychom se zaměstnaností vězňů mohli jít rapidně nahoru," upozornil na další možnosti uplatnění vězňů Marian Prokeš.

Další součástí prohlídky bylo zdravotní středisko 
a kuchyň. V té se senátoři 
v čele s předsedou Výboru Miroslavem Antlem například dozvěděli, že rozpočet na tři jídla denně pro jednoho vězně je 57 korun 
a pro toho, kdo má dietu, 
o dvacet korun více. Na to reagovala senátorka Emilie Třísková, znalá poměrů například v domovech pro seniory, kde je rozpočet o poznání vyšší. „V těchto zařízeních je rozpočet sto osmdesát korun," podivila se, 
s jakým málem musí ve vězeňské kuchyni vystačit. „Musíme hledat výhodné nabídky od dodavatelů, 
v počtu osm set obědů a více to není až tak velký problém," vysvětlila pracovnice kuchyně.

Ředitel věznice Marian Prokeš se zmínil o nedostatku peněz ve vězeňství. „Průměrný plat dozorce je 
19 840 korun hrubého, což je kolem 15 800 čistého. To nemají ani strážníci městské policie. Přitom lidé tady musí podstoupit stejné testy jako policejní složky a jsou denně v přímém styku 
s vězni. Máme velké problémy s nábory, protože za tyto peníze to lidé dělat nechtějí. Nezbývají nám ani drobné na motivaci. A to jich máme méně, než bychom potřebovali," popsal situaci v českém vězeňství ředitel Prokeš s tím, že počet dozorců je nedostačující i s ohledem na činnosti, které je potřeba zajišťovat, například při stoupajícím trendu zaměstnávání vězněných osob.