Jiřická věznice vznikla rekonstrukcí kasárenského objektu v bývalém vojenském prostoru. Kasárna sloužila za minulého režimu jako hlavní velitelství okupační sovětské armády. Část věznice byla zprovozněna v polovině 90. let, kompletně pak byla uvedena do provozu v roce 2000. Momentálně má kapacitu 776 míst, přičemž tresty si v ní odpykávají výhradně dospělí muži.

Věznice má téměř tři stovky zaměstnanců, přičemž více než polovinu tvoří příslušníci Vězeňské a Justiční stráže.

V rámci systému věznic se může ta jiřická pochlubit několika unikáty. „Ve věznici jsou specializovaná oddělení pro výkon trestu mužů s poruchami duševními a poruchami chování, a pro výkon odsouzených trvale pracovně nezařaditelných,“ řekla Markéta Prunerová, mluvčí Vězeňské služby.

Je to také jediná věznice v zemi, která prostřednictvím eskortního střediska zajišťuje eskorty k umístění jednotlivých osob v rámci celé České republiky. Ve věznici funguje výcvikové středisko služební kynologie pro Vězeňskou službu.

A v neposlední řadě provozuje už od roku 2017 unikátní projekt Otevřená věznice, v němž po vzoru některých zahraničních věznic připravuje vybrané odsouzené na návrat do běžné společnosti. Vězni mají v podstatě velmi podobný režim jako v běžném životě včetně dojíždění do práce a odpoledních povinností spojených například s pracemi v domě. Cílem projektu je v co nejvyšší míře zamezit recidivě a častému návratu odsouzených do vězení.

Na to jsou zaměřeny i další projekty, v rámci nichž se odsouzení starají o hospodářská zvířata, pěstují ovoce a zeleninu nebo aktuálně pečují o šest včelstev.