Miroslav Jeník se narodil v Nymburce v roce 1960. Mládí prožil s rodiči a bratrem v Rašovicích, což je malá obec 8 km od Nymburka směrem na Budiměřice a Křinec. „Celý můj dosavadní život je s Nymburkem úzce spojen, chodil jsem zde na 2. stupeň ZŠ a maturoval v roce 1979 na místním Gymnáziu. Poté jsem studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Ekonomika průmyslu, kde jsem promoval v roce 1983,“ řekl.

Od svatby v roce 1982 začal v Nymburce trvale bydlet a žije tu dodnes. Má dva syny, ve věku 25 a 20 let.

Ještě v dorostu začal hrát fotbal za tehdejší Lokomotivu, dnes Polaban Nymburk a potom řadu let hrál za ZOMku, dnes AFK Nymburk. „V druhé polovině 80.tých a na začátku 90.tých let jsem v Nymburce pracoval. Zpočátku na generálním ředitelství Železničního průmyslového opravárenství, pod něhož spadala dnešní ŽOS, Ústav vývoje a racionalizace a Hospodářská ústředna železnic, poté v ZOM Nymburk na Zálabí. Pak jsem pracoval v Praze a řadu let v Kolíně,“ doplnil Jeník. Po komunálních volbách 2006 byl zvolen místostarostou Města Nymburka.

Byl jste náměstkem ministra sociálních věcí a v září jste v Poslanecké sněmovně nahradil exposlance Jana Moravu. Co vás na politice láká?

No, co mě na politice láká? Myslím, že je to práce jako každá jiná. Je pravda, že svým způsobem specifická, je to práce s lidmi a zejména pro lidi a to je jedna z hlavních věcí, která mě zajímá.

Jaké máte další politické ambice?

To ukáže čas, každý má určité ambice. Mé ambice souvisí se snahou dokázat něco pro naši oblast. Jsem první poslanec z ODS, který pochází přímo z Nymburka. Chci pomoci řešit problematiku zaměstnanosti, rozvoj kulturního a sportovního vyžití našich občanů. Dotáhnout do oblasti projekty, které nabízí Evropská unie a které pomohou městu, občanům a regionu. Další mojí ambicí je co nejlépe vykonávat svěřené pozice, to znamená pracovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a ve vedení Města Nymburka tak, aby to přineslo užitek a rozvoj občanům našeho města, oblasti a republiky.

Politika dnes není u lidí zrovna populární. Čím myslíte, že to je? Změní se to podle vás někdy?

To asi závisí na každém z nás, je-li pro něho politika populární či nikoli. My všichni samozřejmě řešíme spoustu životních, pracovních a jiných problémů, které dnešní rychle se rozvíjející svět kolem nás přináší. Avšak lidé mají někdy oprávněný pocit, že politici je nevnímají, nechápou a nerozumí jim a jejich problémům. A to chci změnit, alespoň na mé úrovni.

Myslím, že je to jako o každé jiné práci, některá je více atraktivní, některá míň, některá víc populární, některá míň, některá užitečná, některá by mohla být více užitečná. Toto hodnocení si utváříme každý sám a případný názor na vývoj si měníme podle toho, jak to cítíme.

Je pro Nymburk výhodou, že má svého „člověka“ v Parlamentu? V čem?

V Parlamentu jako v každé lidské činnosti fungují určitá pravidla a postupy, tedy že Nymburk, resp. nymburská oblast má svého člověka v Parlamentu, určitě výhodou je. Můžete více pomáhat lidem s jejich problémy, protože máte větší rozhled a větší možnosti kontaktů, jak danou situaci řešit. Ať už jednotlivců či jiných subjektů. Nezanedbatelné je, že se můžete zasadit i o určitý přínos v podobě dotací do svého města či širší oblasti. Já jsem v rámci projednávání rozpočtu na rok 2009 uplatnil 4 návrhy na poskytnutí dotace do okresu Nymburk. Konkrétně do Lysé nad Labem na rekonstrukci letního kina, do Nymburka na rekonstrukci lůžkové části městské nemocnice, do Dymokur na přestavbu Základní školy T. G. Masaryka a do Městce Králové na rekonstrukci římskokatolického kostela na náměstí.

Čím jste chtěl být jako malý?

Jako malý jsem chtěl být fotbalistou nebo rockovým kytaristou.

Co na vaši politickou kariéru říká vaše rodina?

Politická kariéra se věcně ani časově příliš neliší od kariéry vrcholového manažera, kterým jsem byl do roku 2006 ve velké zahraniční společnosti. Je náročná na čas, pochopení a někdy stojí hodně nervů celé rodiny. Rodina mě podporuje a můžu se na ni spolehnout.