„Projekt proběhl letos už po páté. Rozběhli jsme ho s kolegou Leošem Jeřábkem už v letech 2009 a 2010 a po dvouleté přestávce dané mojí mateřskou dovolenou jsme se k němu vrátili," říká Simona Lazarová z Městské policie v Nymburce.

Smyslem projektu je upozorňovat patnáctileté lidi formou přednášek na začátek jejich trestní odpovědnosti, vysvětlit jim práva a povinnosti, které z toho této věkové skupině vyplývají. „Snažíme se to řešit neformálním způsobem, chceme, aby se děti na přednáškách především samy ptaly," přibližuje průběh projektu Simona Lazarová.

Žáci se v rámci setkání se strážníky městské policie dozvídají řadu praktických informací, například to, že strážník po nich může chtít doklady, že můžou platit za přestupek pokutu, co to vlastně přestupek je.

„Následně se do škol vracíme ještě jednou a necháme děti napsat test, který vyhodnotíme a vyhlásíme vždy šest nejlepších," uvádí Simona Lazarová. Nejlepší žáci všech devátých ročníků základních škola a věkově odpovídajících tříd gymnázia pak jedou se strážníky městské policie na výlet do Policejního muzea v Praze. I tady čeká na děti test, a opět s odměnou nejlepším. „Dostávají lístky do zábavního parku Mirákulum v Milovicích a nejlepší třídní kolektiv pak od nás dostane ještě dort," říká Simona Lazarová.

Letos byli v projektu prevence kriminality městské policie nejúspěšnější deváťáci Základní školy Tyršova a na dortu od strážníků si právem pochutnali.

Podle Simony Lazarové patnáctiletí něco o trestní odpovědnosti vědí, ale jsou témata, která je enormně zajímají, například kouření, drogy, podávání alkoholu. Vědí například, kde kamarádům prodali alkoholický nápoj nebo cigarety, což je pro strážníky zase důležitá zpětná vazba.

„Máme ten projekt s kolegou strašně rádi. Je to pro nás příjemné odreagování, ale především je to věc, která má smysl," je přesvědčená autorka projektového nápadu, který vítají všichni ředitelé nymburských škol. „Vždycky jsme rádi, když se ohlásí městská policie s projektem Patnáct +," potvrzuje nejen ředitelka ZŠ Tyršova Soňa Obická, ale i její kolegové.

Bonusem celé akce pro strážníky je, když se k nim hlásí na ulici děti, které se projektu zúčastnily. Projekt tak zároveň přispívá k vytvoření důležité pozitivní vazby mezi mladými lidmi a městskou policií jako orgánem, který je tu proto, aby občany chránil a pomáhal jim.